Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.06.03 / Powrót

Czy Pana zdaniem rząd polski powinien zgłosić na forum międzynarodowym inicjatywę wpisania do Konstytucji Europejskiej instytucji tak zwanego CYKLICZNEGO REFERENDUM WERYFIKACYJNEGO ? Polegałoby ono na to, że w każdym kraju należącym do Unii Europejskiej wraz z każdymi wyborami parlamentarnymi zadawano by obywatelom danego państwa pytanie ,,czy opowiadasz się za wyjściem swego kraju ze struktur Unii Europejskiej"? W przypadku, gdyby na tak postawione pytanie większość głosujących odpowiedziała pozytywnie władze danego kraju, zobowiązane byłyby do rozpoczęcia procedury wychodzenie ze struktur Unii tak, aby wyjście z niej możliwe było do końca roku następującego po roku, w których odpowiedź na tak zadane pytanie byłaby udzielona. Czy Pan panie marszałku uważałby za celowe, aby w przypadku naszego kraju takie referendum przeprowadzić już przy najbliższych wyborach parlamentarnych ?

Uważam tę inicjatywę za nietrafną i niecelową, niezależnie od tego, że sam jestem gorącym zwolennikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i prowadząc kampanię referendalną namawiałem Polaków, by głosowali na "tak". Przecież partie, które startują w wyborach, przedstawiają swój program. Jeśli kiedyś większość społeczeństwa uzna, że wejście do Unii jednak było błędem, po prostu zagłosuje na partie antyeuropejskie. Jaki jest sens głosować dwa razy w tej samej sprawie i ponosić związane z tym dodatkowe koszty? A już "referendum weryfikacyjne" połączone z najbliższymi wyborami parlamentarnymi byłoby czymś co najmniej dziwacznym i niepoważnym. W rok po naszej akcesji do Unii Europejskiej - zakładając, że wybory odbyłyby się wiosną 2005 r. - ta "weryfikacja" byłaby czystą fikcją.

Powrót do "Forum" / Do góry