Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 18.06.03 / Powrót

Panie Marszałku! Mam z pozycji interesów Polski dość nieistotne pytanie, ale we mnie narosły pewne wątpliwości. Zbliża się koniec roku szkolnego. Jestem uczniem państwowego liceum, moi rodzice płacą podatki i składki na tzw. Radę Rodziców (umowna organizacja wewnątrz szkolna prowadzona przez rodziców mająca za zadanie pomoc finansową szkole) jednak dyrektor szkoły zażądał od każdego ucznia 10 zł za świadectwo podczas, gdy takie zbiórki nie regulują żadne wewnątrz szkolne prawo! Czy takie zbieranie publicznych pieniędzy na świadectwa szkole jest zgodne z prawem? Bardzo proszę o odpowiedź!

Dyrektor szkoły nie ma prawa żądać dodatkowych opłat. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych a także ich kopie, są, zgodnie z prawem wydawane nieodpłatnie. Kuratorzy w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, mogą występować do organów prowadzących szkoły(wójtów, burmistrzów, wojewodów) o wyciągnięcie w stosunku do dyrektorów szkół łamiących przepisy jak najdalej idących konsekwencji służbowych (łącznie ze zwolnieniem) . Czyli jeśli dyrektor odmówił wydania świadectwa to należy zwrócić się do kuratora.

Powrót do "Forum" / Do góry