Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 17.07.03 / Powrót

Panie Marszałku, co roku mamy deficyt budżetowy, czyli każdego roku pożyczamy pieniądze na wydatki budżetowe. Czy nie ma obawy, że nadejdzie taki moment, kiedy Polska nie będzie w stanie tego spłacić?

Nie, ponieważ nie zezwala na to prawo na czele z konstytucją. Ani deficyt budżetowy, ani zadłużenie publiczne nie może być kształtowane dowolnie. Zgodnie z art. 216 ust. 5 Konstytucji, "Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto". W przypadku zbliżenia się do "granicy niebezpieczeństwa" przewidziane są różne procedury ostrożnościowe i sanacyjne. I tak, gdy stosunek długu publicznego do PKB jest większy niż 50 proc. ale mniejszy niż 55 proc. Rada Ministrów musi - zgodnie z ustawą o finansach publicznych - uchwalić taki projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu do dochodów budżetu państwa jest niewyższa niż z roku bieżącego. Podobnie ograniczony jest stosunek deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów. Jeśli dług publiczny jest większy niż 55 proc. PKB a mniejszy niż 60 proc. to m.in. obniżany jest deficyt budżetowy i jednostek terytorialnych, a Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny. Jeśli dług jest większy niż 60 proc. PKB, to podmioty sektora finansów publicznych nie mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji, Rada Ministrów najpóźniej w ciągu miesiąca przedstawia Sejmowi program sanacyjny, w kolejnym roku budżetowym obowiązuje zakaz udzielania nowych poręczeń i gwarancji przez podmioty sektora finansów publicznych, a w projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok i budżetach jednostek samorządu terytorialnego nie wolno uchwalić deficytu.

Powrót do "Forum" / Do góry