Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 23.07.03 / Powrót

Panie Marszałku! Jak rząd SLD wspólnie z prezesem KRUS panem Kopczykiem planuje uszczelnić system przyznawania emerytur i rent?

Propozycje na ten temat zawarte są w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który 27 marca wpłynął do Sejmu. Jest ich dużo i trudno mi jest tu wszystkie szczegółowo omówić. Generalnie przewiduje się uszczelnienie systemu przez ograniczenie dostępności do niego osób, dla których działalność rolnicza i praca w gospodarstwie rolnym nie stanowi jedynego ani głównego źródła utrzymania. W związku z tym rolnikom prowadzącym równolegle działalność rolniczą i gospodarczą ogranicza się możliwości wyboru między ubezpieczeniem w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednocześnie pozbawia się takiej możliwości domowników. Dotychczasowy zapis pozwala na dokonanie wyboru systemu ubezpieczenia po jednym roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, co umożliwia korzystanie z tego ubezpieczenia osobom mającym niewiele wspólnego z rolnictwem. Projekt wydłuża ten okres do co najmniej 3 lat i jednocześnie pozostawia możliwość wyboru ubezpieczenia rolnikom, którzy podejmą działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze (opodatkowaną według przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym). Wprowadzono ponadto obowiązek zgłoszenia w Kasie oświadczenia o pozostaniu w systemie ubezpieczenia społecznego rolników w terminie 14 dni od podjęcia pozarolniczej działalności. W razie jego niedopelnienia - a także niespełnienia pozostałych warunków - rolnik zostanie z mocy prawa objęty systemem powszechnym w ZUS. Inną propozycją jest np. wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przyznane na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Mają one zagwarantowane prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS. Ma też zostać wyeliminowana możliwość pobierania podwójnych świadczeń - z ZUS i KRUS - z tytułu choroby i macierzyństwa. Jeśli chodzi o renty wprowadzona ma zostać kategoria: "całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym" w miejsce dotychczasowej: "długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym" jako warunek przyznania renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Zmiany dotyczą też wysokości składek. Projekt został skierowany do komisji sejmowych.

Powrót do "Forum" / Do góry