Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 25.07.03 / Powrót

Panie Marszałku Sejm uchwalił na 52 posiedzeniu ustawę o służbie żołnierzy zawodowych. Na samym wstępie ustawy piszę się, że państwo zapewnia żołnierzom godne warunki do życia, tak aby mogli poświęcić się tylko służbie dla dobra ojczyzny. W ustawie, która obowiązywała do tej pory, był podobny zapis, a około 40% podoficerów i chorążych korzysta z zasiłków z opieki społecznej na dofinansowanie czynszów za kwatery. Z siatki płac, która krąży po jednostkach okazuje się, że jako podoficer, starszy mechanik uzbrojenia lotniczego, pracujący bezpośrednio przy obsłudze samolotów, z 20 letnim stażem stracę około 200 zł. Z tego powodu, że nie będzie klas specjalistów wojskowych. Proszę Pana Marszałka o odpowiedź, czy Państwo Polskie będzie respektować ustawy, które wydało i nie zrobi z polskich żołnierzy petentów opieki społecznej.

Rzeczywiście sytuacja materialna części rodzin wojskowych, w tym zwłaszcza podoficerów i chorążych jest trudna. Z informacji MON wynika, że z dodatków mieszkaniowych do czynszów korzysta w skali kraju ok. 10 proc. tych rodzin, ale oczywiście mogą być jednostki, garnizony, gdzie jest tak, jak Pan pisze. Wynagrodzenia żołnierzy służby zawodowej i kontraktowej wzrastają wg współczynnika waloryzacji płac w sferze budżetowej, zaś ich zasadnicza wysokość uzależniona jest od aktualnych możliwości budżetowych. Jeśli chodzi o nową ustawę i Pańskie obawy, z dniem 1 stycznia 2004 r. wszystkie stanowiska w polskiej armii zostaną objęte niejako na nowo. Żołnierze zawodowi, którzy z w tym dniu obejmą te stanowiska na zasadach określonych w ustawie, otrzymają adekwatne do nich uposażenie. Jeżeli będzie ono niższe od pobranego przez żołnierza w grudniu 2003 r. (niezależnie od wówczas pełnionej funkcji), zostanie zwiększone o dodatek wyrównawczy w takiej wysokości, aby całkowita kwota równa była wynagrodzeniu za wcześniej wspomniany grudzień br. Wysokość tego dodatku będzie maleć wraz z systematycznym wzrostem zasadniczej płacy wg wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej. Gdy uposażenie osiągnie poziom wymagany dla danego stanowiska służbowego dodatek wyrównawczy zostanie zniesiony.

Powrót do "Forum" / Do góry