Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 31.12.01 / Powrót

Co pan marszałek sądzi o ograniczeniu lub też poszerzeniu kompetencji Rady Polityki Pieniężnej (odpowiedzialność za wzrost gospodarczy) i czy powinno się zwiększyć liczbę członków Rady o osoby o danej proweniencji politycznej dla realizacji z góry określonego celu (obniżka stóp procentowych)?

Wszelkie ingerencje wobec konstytucyjnie umocowanego organu, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej, mogą być ostatecznością i powinny być poprzedzone gruntowną analizą sytuacji, a także rozmowami między rządem a Narodowym Bankiem Polskim czy Radą Polityki Pieniężnej. Wypowiedzieć się też muszą eksperci, czy proponowane zmiany są zgodne z prawodawstwem unijnym, konstytucją RP i innymi ustawami. Celem tych zmian powinno być lepsze funkcjonowanie państwa, lepsza współpraca między jego organami - nie zaś zastępowanie Rady Polityki Pieniężnej czy Narodowego Banku Polskiego przez rząd.

Powrót do "Forum" / Do góry