Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 02.09.03 / Powrót

Stenogramy z posiedzenia sejmu ukazują się już następnego dnia roboczego po dniu obrad. To bardzo dobrze. Doceniam to. Mam jednak prośbę - czy możliwe byłoby umieszczanie stenogramów z posiedzeń komisji sejmowych też następnego dnia po dniu posiedzenia komisji lub ewentualnie 2, 3 dni po. Obrady komisji budzą z pewnością zainteresowanie np. osób zainteresowanych zawodowo tematyką prac danej komisji /.../

Nie jest to możliwe z kilku względów. Po pierwsze, nie są to stenogramy, lecz sprawozdania, biuletyny przygotowywane na podstawie nagrania. Opracowanie takiego biuletynu trochę trwa, tym bardziej, że posłowie nie wygłaszają podczas obrad komisji przygotowanych wcześniej wystąpień, tak jak to się na ogół dzieje podczas posiedzeń plenarnych, zdarza się też, że mówią jeden przez drugiego. Potrzebna jest więc pewna obróbka językowa i stylistyczna, by sprawozdanie było w ogóle czytelne. Po drugie, w tygodniu "sejmowym" jest na ogół ok. 20 posiedzeń komisji, następuje więc pewne spiętrzenie pracy sprawozdawców. W sumie przygotowanie sprawozdania - w pełnej wersji - trwa od tygodnia do dwóch. Na stronach internetowych Sejmu biuletyn ukazuje się szybciej niż w wydaniu tradycyjnym, czyli na papierze. Niezależnie od biuletynu, następnego dnia po posiedzeniu komisji na stronach Sejmu zamieszczana jest informacja o tym posiedzeniu będąca skróconą wersją sprawozdania.

Powrót do "Forum" / Do góry