Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 05.09.03 / Powrót

Posłanka LPR dr Gabriela Masłowska w trakcie 54 posiedzenia Sejmu podczas dyskusji nad punktem 8 zadała bardzo ciekawe pytanie panu ministrowi Jerzemu Hausnerowi : ,,Czy w celu realizacji polityki proeksportowej należałoby pana zdaniem utworzyć na giełdzie warszawskiej, po pierwsze, odrębny rynek notowań grupujący tam polskie spółki proeksportowe oraz, po drugie, osobną kategorię funduszy inwestycyjnych wyspecjalizowanych w lokowaniu kapitału w akcje i papiery dłużne emitowane przez wspomniane spółki?" Na te pytania nie uzyskała w ogóle odpowiedzi. Spowodowane mogło być to tym, że minister Hausner wyszedł z sali obrad i zastępowała go minister Okońska-Zaremba. Na te pytania jednak nie odpowiedziała. A co Pan by panie marszałku odpowiedział na tak zadane pytania ?

Na pytania, które pozostały bez odpowiedzi, ministrowie, do których były one kierowane, odpowiadają na piśmie. Myślę więc, że Pani poseł odpowiedź otrzyma - jeśli do tej pory jej nie otrzymała. Postulaty Pani poseł nie wydają mi się na razie realne ze względu na słabość polskiego rynku kapitałowego na tle porównań międzynarodowych.

Powrót do "Forum" / Do góry