Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.09.03 / Powrót

Jakie wpływy budżetowe z tytułu podatku od odsetek z lokat bankowych odnotowano w 2002 r.? Jakie będą w tym roku? Czy sądzi Pan, że podatek ten powinien zostać utrzymany? Jaki argumenty za takim podatkiem i przeciwko niemu mógłby Pan przedstawić?

W 2002 r. 800 mln zł, w br. szacuje się, że będzie to ok. 1 200 mln zł. Uważam, że podatek ten powinien zostać utrzymany. Odsetki od oszczędności są to zyski od kapitałów. Podobnie jak zyskiem od kapitału jest zysk przedsiębiorcy, który inwestuje swoje oszczędności zamiast odkładać je w banku. Zatem jeśli taki zysk jest opodatkowany, to i zysk od odsetek od wkładów bankowych powinien być. Główny argument wysuwany przeciwko podatkowi od odsetek - spadek skłonności do oszczędzania - nie potwierdził się. Spadek tempa przyrostu depozytów złotowych w bankach w 2002 r. rzeczywiście nastąpił, ale jak wynika z analiz w decydującym stopniu wpłynął na to spadek dynamiki dochodów rozporządzalnych, a w dalszej kolejności - obniżki stóp procentowych NBP i oprocentowania depozytów w bankach. Wzrosła też atrakcyjność inwestowania w alternatywne do lokat bankowych instrumenty finansowe, takie jak jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy skarbowe obligacje detaliczne.

Powrót do "Forum" / Do góry