Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 16.09.03 / Powrót

Chciałem zapytać, jak to jest i czy nie uważa Pan tego za niesprawiedliwe, że dochody zwykłych obywateli są opodatkowane normalnym stawkami 19%... natomiast dochody duchownych są opodatkowane zazwyczaj w formie ryczałtu, który jest tak niewielki, że nawet przy najwyższej funkcji oraz liczbie parafian płacą grosze. /.../ Dlaczego duchowni mają aż tak duże przywileje?

Sposób opodatkowania osób duchownych reguluje ustawa z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne. Regulacje te obejmują wszelką działalność duszpasterską osób duchownych, które, niezależnie od wyznania, płacą zryczałtowany podatek dochodowy uzależniony od liczby wyznawców należących do danej wspólnoty. Np. najniższy podatek płacony przez proboszczów wynosi (przy parafii poniżej 1000 os.) 319,00 zł, zaś najwyższy (parafia powyżej 20 tys.) - 1136,00 zł. Są to stawki kwartalne. Kwota ryczałtu jest uzależniona od aktualnego poziomu inflacji i określana w drodze obwieszczenia przez ministra finansów do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym stawki te mają obowiązywać. Dokładna tabela ryczałtów (zawarta w załącznikach do ustawy nr 5 i 6) sporządzona została na podstawie informacji o dochodach kościołów i związków wyznaniowych zbieranych przez Ministerstwo Finansów w latach 1997 i 1998. Wysokość tych kwot rzeczywiście może wydawać się śmiesznie niska, jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż tyczą się one pracy stricte duszpasterskiej. Wszelkie inne formy działalności objęte są trzystopniową skalą podatku od osób fizycznych. Np. duchowny będący wykładowcą na uczelni wyższej lub też uczący w szkole na podstawie umowy o pracę, podlega takim samym uregulowaniom prawa podatkowego jak osoby świeckie i w zależności od zarobków odda Państwu 19%, 30% lub 40% podstawy opodatkowania.

Powrót do "Forum" / Do góry