Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 19.09.03 / Powrót

Panie Marszałku, czy przykład Singapuru, Tajwanu, Hong-Kongu gdzie po radykalnym obniżeniu podatków nastąpił silny wzrost gospodarczy nie powinien być dla nas wskazówką? Jeśli taki krok im przyniósł sukcesy to może nam również?

W dzisiejszych warunkach polskich długofalowy i zrównoważony wzrost gospodarczy może zapewnić tylko wzrost inwestycji. Inwestycje te mogą być finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych. Finansowanie inwestycji ze źródeł zagranicznych wiąże się z występowaniem deficytu na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego. Chociaż Polska w ostatnich latach ograniczała deficyt obrotów bieżących, a więc ma w tym względzie pewne rezerwy, to finansowanie inwestycji wyłącznie ze źródeł zagranicznych z pewnością nie wystarczy. Nawet spodziewany po akcesji do UE wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce to nie wszystko. Konieczne jest także finansowanie inwestycji ze źródeł krajowych. Skąd wziąć środki krajowe na inwestycje? Tylko z oszczędności. Jak je wygenerować? Obniżając podatki, tym bardziej, że stopień fiskalizmu w Polsce jest już dość wysoki. Podatki należy więc obniżać, ale trzeba pamiętać, że przynajmniej w krótkim okresie oznacza to uszczuplenie dochodów budżetowych. Gdyby wraz z obniżaniem podatków nie obniżano równocześnie wydatków budżetowych, to rósłby deficyt budżetowy. Deficyt jest zaś de facto ujemną oszczędnością. Obniżenie podatków połączone z równoległym wzrostem deficytu oznaczałoby, że wcale nie generujemy dodatkowych oszczędności. Aby zwiększyć oszczędności krajowe konieczne jest więc nie tylko obniżenie podatków, ale także odpowiednie obniżenie wydatków budżetowych. Tylko wtedy jest szansa na zwiększenie oszczędności krajowych, a tym samym inwestycji. Zatem samo mówienie o obniżaniu podatków nie wystarczy. Trzeba jeszcze wskazać wydatki budżetowe, które muszą zostać zredukowane. Z tym będziemy mieli chyba większy problem.

Powrót do "Forum" / Do góry