Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 03.10.03 / Powrót

Mam pytanie dotyczące problemu niewypłacania pensji pracownikom przez upadające przedsiębiorstwa. Czy nie można by objąć ustawowymi odsetkami także długu pracodawców wobec pracowników? Gdy przedsiębiorca zaczyna mieć problemy, to pierwsze co przestaje płacić, to przeważnie pensje dla pracowników, bo od tego nie ma odsetek i nie grożą mu za to żadne sankcje karne. Nawet jak później w końcu te pensje wypłaca, to bez odsetek za zwłokę. Czemu tak jest?

Jeśli przedsiębiorstwo nie ma środków na wypłacenie pensji, to tym bardziej nie ma ich na odsetki. W przypadku upadłości, zaległe pobory - z okresu przed postawieniem przedsiębiorstwa w stan likwidacji, wypłacane są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na który składają się pracodawcy. Fundusz ten ma z natury rzeczy ograniczone środki, często musi zaciągać kredyty i pożyczki, by zaspokoić roszczenia pracownicze. Trudno byłoby obciążać go jeszcze odsetkami. Z jakiej racji inni pracodawcy, a także budżet państwa mieliby się na nie składać? Zaległe pobory z okresu późniejszego oraz inne zobowiązania i wierzytelności - wypłacane są po zbyciu majątku przedsiębiorstwa przez likwidatora. Majątku nie zawsze starcza na zaspokojenie podstawowych należności wszystkich wierzycieli.

Powrót do "Forum" / Do góry