Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 03.10.03 / Powrót

Szanowny Panie Marszałku! Chciałbym spytać, na jakim etapie znajdują się prace nad ustawą o rejestrowanych związkach partnerskich (projekt senator Marii Szyszkowskiej)? Czy projekt został już oficjalnie zgłoszony, czy nadal czeka się na "lepszy moment"? Jakie są, Pańskim zdaniem, szanse na to, żeby ustawa została uchwalona w najbliższych miesiącach? I czy Pana klub w całości (a także Pan Marszałek osobiście) poprze ten projekt? Czy prowadzone są konsultacje z innymi ugrupowaniami w tej sprawie? (Bo jestem zdania, że Samoobrona mogłaby zagłosować "za".) /.../.

Projekt tej ustawy jest w końcowej fazie dyskusji w Klubie Parlamentarnym SLD. Został już wstępnie przeanalizowany przez wewnątrzklubowy Zespół Polityczny pod przewodnictwem Józefa Oleksego oraz Zespół ds. Wolności Obywatelskich pod przewodnictwem Jerzego Szteligi. Trzeba jeszcze przeprowadzić konsultacje prawne w celu wyjaśnienia, czy proponowane rozwiązania legislacyjne są zgodne z konstytucją, projekt przewiduje bowiem wprowadzenie istotnych zmian w obowiązującym systemie prawnym. Np. prawa do dziedziczenia po zmarłym partnerze, korzystania z najniższej stawki podatku od spadku po nim, czy świadczeń (np. emerytury) po zmarłym, a także korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego dla członków rodziny i wspólnego opodatkowania się. Wyklucza się jednak możliwość przysposobienia dziecka w takim związku. Podkreślam: to nie są małżeństwa, to są związki partnerskie, w których partnerom przyznaje się ograniczone prawa. Moim zdaniem, dyskusję w Sejmie należy poprzedzić dyskusją w społeczeństwie, które - jak mi się wydaje - jest dla akceptacji związków partnerskich osób o orientacji homoseksualnej na początku drogi.

Powrót do "Forum" / Do góry