Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.10.03 / Powrót

Powrócę do tematu "VAT-u od dobroczynności". Z mojej wiedzy wynika, że w krajach UE nie tylko nie zarabia się na dobroczynności, ale się ją wspiera. A w naszym kraju nie tylko się nie wspiera, ale jeszcze obciąża podatkami (pojawił się przecież projekt opodatkowania organizacji charytatywnych). Czy zarabianie na dobroczynności (poprzez brak rezygnacji z określonych wpływów) nie wydaje się Panu Marszałkowi mało etyczne? Pani Furman mówi, że budżetu państwa nie stać na leki dla dzieci chore na mukopolisacharydozę (bo tak się poprawnie ta choroba nazywa), ale z ochotą zarabia na akcji innych, którzy postanowili tym dzieciom pomóc...

Trudno mi się zgodzić z Pani opinią, że w naszym kraju nie wspiera się dobroczynności lecz na niej zarabia. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, organizacje, które uzyskają status pożytku publicznego - a więc prowadzące m.in. działalność charytatywną, a także w dziedzinie ochrony zdrowia, oświaty, ekologii, porządku i bezpieczeństwa publicznego, integracji europejskiej - będą wspierane w realizacji swoich zadań poprzez liczne przywileje, w tym w zakresie obciążeń podatkowych. Przysługuje im np. zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych - w odniesieniu do prowadzonej przez nich działalności pożytku publicznego. Ponadto w projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zapis umożliwiający przeznaczenie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku należnego. Jeśli chodzi o podniesioną przez Panią propozycję opodatkowania organizacji pozarządowych - nie dotyczy ona organizacji mających status pożytku publicznego oraz pieniędzy pozyskiwanych na cele statutowe. W trakcie prac w sejmowej komisji Finansów Publicznych poseł Mieczysław Czerniawski zgłosił poprawkę, aby przez cały przyszły rok wszystkie organizacje pozarządowe były zwolnione z tego opodatkowania, ponieważ status pożytku publicznego można uzyskać dopiero od stycznia 2004 r. a jego przyznanie może potrwać kilka a nawet kilkanaście miesięcy. Poprawka ta została przyjęta.

Powrót do "Forum" / Do góry