Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.10.03 / Powrót

Szanowny Panie Marszałku. Chciałbym dowiedzieć się, jak będzie wyglądała w przyszłym roku sprawa świadczeń (zasiłków) przedemerytalnych. Czy zajdą w tej materii jakieś zmiany?

Z zapowiedzi min. Hausnera wynika, że zamierza wprowadzić zmiany w tym zakresie, będą one jednak stopniowe i podobnie jak cały program racjonalizacji wydatków społecznych - będą wcześniej przedmiotem debaty społecznej. Z przedłożonego do dyskusji projektu wynika, że system świadczeń przedemerytalnych nie zostanie zlikwidowany, może być natomiast stopniowo wygaszany. Osobom zgłaszającym chęć przejścia na zasiłek przedemerytalny lub wcześniejszą emeryturę byłyby przedstawiane propozycje wydłużenia zatrudnienia w ramach specjalnie opracowanych 6-miesięcznych programów rynku pracy lub bezzwrotnego dofinansowania działalności podejmowanej na własny rachunek - w miejsce wypłacania świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Wygaszanie przyznawania świadczeń przedemerytalnych miałoby trwać do końca 2006 r., czyli do końca okresu obowiązywania możliwości przechodzenia na emeryturę w starym systemie emerytalnym dla osób urodzonych po 1948 r. Przewidziany jest również program aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz wprowadzenie tzw. emerytur pomostowych - dla osób pracujących w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.

Powrót do "Forum" / Do góry