Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 13.11.03 / Powrót

Czy mógłby Pan Marszałek wyjaśnić, czym władza centralna kieruje się przy podejmowaniu decyzji w sprawie umiejscowienia i czasu rozpoczęcia budowy określonych dróg? Dlaczego w Polsce południowej, centralnej i zachodniej wybudowano setki kilometrów autostrad, rozpoczyna się budowę kolejnych kilometrów- natomiast w województwach wschodnich ( Podlaskie, Lubelskie, Warmińsko- Mazurskie) sytuacja jest krańcowo inna? Nie powstał tam nawet centymetr drogi ekspresowej (o autostradzie już nie wspomnę). Istnieją plany budowy dróg ekspresowych, ale nic nie słychać o rozpoczęciu ich realizacji. Tym bardziej jest to dziwne zważywszy na znacznie niższy poziom rozwoju województw wschodnich niż centralnych i zachodnich. Zamiast wyrównywać dysproporcje, następuje się ich zwiększanie.

Z tymi setkami kilometrów autostrad, to chyba przesada. Mamy w Polsce jedynie nieco ponad 400 km autostrad. Rzeczywiście, sieć dróg jest znacznie lepsza w Polsce zachodniej i centralnej niż w Polsce wschodniej, te dysproporcje rozwojowe mają jednak bardziej ogólny charakter - dotyczą wielu dziedzin - i by je wyjaśnić trzeba by sięgnąć dość głęboko do historii. Wyrównywanie tych dysproporcji nie jest sprawą prostą. Nie wszystko jednak zależy dziś od władzy centralnej. Wiele do powiedzenia mają władze samorządowe, a będą miały jeszcze więcej z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, która na wyrównywanie dysproporcji w rozwoju regionalnym przeznacza znaczne fundusze. Od umiejętności ich wykorzystania, a więc przygotowania odpowiednich projektów i zebrania środków na współfinansowanie zależy, czy i jak szybko te dysproporcje będą się zmniejszać. Jeśli chodzi o programy budowy i modernizacji dróg i autostrad, są one konstruowane z uwzględnieniem między innymi naszych zobowiązań międzynarodowych - przez Polskę przebiegają transeuropejskie korytarze transportowe - natężenia i uciążliwości ruchu na danym terenie, a także stopnia przygotowania poszczególnych odcinków dróg do prowadzenia inwestycji (wykupy gruntu, projekty, przygotowane plany zagospodarowania przestrzennego, wydane pozwolenia na budowę itp.). Wśród dróg ekspresowych, których budowa traktowana jest priorytetowo, jest m.in. Via Baltica, która będzie przebiegać przez wschodnie tereny Polski. Docelowo Program Budowy Autostrad obejmuje budowę tras: Gdańsk - Toruń - Łódź - Częstochowa - Gliwice - Gorzyczki, (Autostrada A1); Świecko - Poznań - Warszawa - Siedlce - Kukuryki (Autostrada A2); Zgorzelec - Olszyna - Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - Kraków - Tarnów - Korczowa (Autostrada A4/A18). Opasują więc one całą Polskę. Generalnie, potrzeby kraju w dziedzinie budowy autostrad, dróg i obwodnic znacznie przewyższają środki, jakie na ten cel można przeznaczyć. Stąd - trudne wybory. W nadchodzących latach powinna jednak nastąpić - są na to szanse - odczuwalna poprawa stanu sieci głównych dróg. Musimy jednak zrobić wszystko, by w jak najwyższym stopniu wykorzystać możliwe do pozyskania środki unijne na ten cel.

Powrót do "Forum" / Do góry