Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 05.12.03 / Powrót

Panie Marszałku, na czym polegają zmiany w wydawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego? Komu od 1 stycznia będą się te świadczenia należeć? Jeśli zostanie rozwiązany fundusz alimentacyjny, kto będzie dysponował tymi pieniędzmi i od czego będzie zależeć wysokość świadczeń?

Do 30 kwietnia 2004 roku w zasadzie nic się nie zmienia. Natomiast zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z dniem wejścia tej ustawy w życie, czyli od 1 maja 2004 r., fundusz alimentacyjny przechodzi w stan likwidacji, a jego środki podlegają przekazaniu na dochody budżetu państwa. Osoby pozostające w związku małżeńskim, otrzymujące wcześniej świadczenia z tego funduszu, nabywają prawo do przewidzianych w nowej ustawie dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka przez okres jednego roku (mimo że de facto nie są to osoby samotne). Dodatek ten wynosi 170 zł na dziecko, przy czym na dziecko niepełnosprawne 250 zł. Równocześnie do Kodeksu karnego wprowadzone zostały zapisy wzmacniające egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Jeżeli osoba pokrzywdzona, na rzecz której sąd zasadził alimenty, a zobowiązany uporczywie uchyla się od wykonywania tego obowiązku, otrzyma świadczenia rodzinne, w tym przede wszystkim wspomniany dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, ściganie uchylającego się będzie się odbywać z urzędu. Nowa ustawa o świadczeniach rodzinnych ma na celu skupienie rozproszonych dotychczas świadczeń na rzecz rodzin i skierowanie ich do rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, szczególnie wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci, jak również rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Osoby, które korzystały dotychczas ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a są w złej sytuacji dochodowej, nie pozostaną bez pomocy.

Powrót do "Forum" / Do góry