Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.12.03 / Powrót

Panie Marszałku, jestem nauczycielem mianowanym i zostałem zwolniony z pracy podczas zwolnienie lekarskiego. Sąd Pracy stwierdził, że nauczyciela na zwolnieniu lekarskim można zwolnić i nie dotyczy go art. 41 KP. Po co Sejm uchwalił Kodeks Pracy, skoro sąd może stwierdzić, że nie dotyczy on całych grup zawodowych, jak np. nauczyciele.

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.2 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w czasie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeśli okres tej niezdolności przekracza rok. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, po stwierdzeniu przez lekarza leczącego poprawy stanu zdrowia nauczyciela i możliwości powrotu do pracy - ten okres może być przedłużony, nie dłużej jednak niż do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlop dla poratowania zdrowia. Nie tylko nauczyciele, także inne grupy zawodowe, objęte są w różnych kwestiach odrębnymi przepisami niż ogół zatrudnionych. Wynika to ze specyfiki zawodu. Chorego nauczyciela musi ktoś zastępować. Nie zawsze takie zastępstwa są stałe i efektywne, uczniowie na tym tracą. Słuszne jest postawienie w tej kwestii jakichś ram czasowych. Trzeba tu wyważyć interesy i prawa pracownicze oraz interesy i prawa uczniowskie.

Powrót do "Forum" / Do góry