Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 10.12.03 / Powrót

Panie Marszałku! Czy każdy asystent posła ma prawo nieograniczonych wejść do Sejmu? Czy taka osoba może pojawiać się na posiedzeniach Sejmowych komisji? Ilu współpracowników może posiadać dany poseł? Czy ich ilość jest w jakiś sposób regulowana?

Asystenci posłów, podobnie jak wszystkie osoby odwiedzające Sejm, mogą wejść do gmachu Sejmu po otrzymaniu przepustki. Podstawą jest w tym wypadku legitymacja biura poselskiego. Przepustki wydawane są do określonego biura (najczęściej jest to Biuro Obsługi Posłów) lub osoby. Niektórzy asystenci, na wniosek posłów, dla których pracują, mają stałe przepustki. Liczba stałych przepustek dla każdego klubu została pół roku temu znacznie ograniczona. Asystenci mogą uczestniczyć w posiedzeniach komisji za zgodą przewodniczącego, jeśli są tam delegowani przez posła, np. jako doradcy klubów poselskich czy eksperci, i wpisali się na listę obecności. Zaleciłem ostatnio przewodniczącym komisji, by bezwzględnie przestrzegali wymogu wykładania odrębnych list obecności dla posłów, przedstawicieli Rady Ministrów i innych organów państwa, ekspertów komisji i pracowników Kancelarii Sejmu, przedstawicieli organizacji lub innych podmiotów, które zostały zaproszone na posiedzenie oraz doradców klubów poselskich, a także by te grupy osób zajmowały na sali, w której obraduje komisja wyraźnie oznaczone, oddzielne sektory. Chodzi o to, by wiadomo było, kto jest kto, dlaczego i na jakiej podstawie uczestniczy w posiedzeniu komisji, w czyim imieniu itd. Poseł może mieć nieograniczoną liczbę współpracowników. Przy czym trzeba tu odróżnić pracowników etatowych, zatrudnionych w biurze poselskim i tzw. społecznych. Liczba etatów jest z natury rzeczy ograniczona wielkością środków, jakie posłowie dostają na utrzymanie swoich biur. Wysokość tych środków oraz zasady ich wykorzystania określają wspólnie marszałkowie Sejmu i Senatu.

Powrót do "Forum" / Do góry