Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 16.12.03 / Powrót

Dlaczego Pana zdaniem w projekcie Konstytucji UE nie opisano szczegółowego mechanizmu wychodzenia danego kraju ze strefy euro ? Czy wedle Pańskiej wiedzy przedstawiciele rządu RP interesowali się tym, w jaki sposób można wyjść ze strefy euro i dokonać restytucji waluty narodowej? Czy zachęcał Pan ich do zdobycia wiedzy na temat takiej procedury? Czy wykorzystując swe kontakty z przedstawicielami najwyższych organów władzy wykonawczej mógłby Pan przekonać ministra Hausnera i prezesa Balcerowicza, aby razem (lub ewentualnie jeden z nich) przedstawili w możliwie najkrótszym terminie na forum Sejmu RP informacje o konsekwencjach likwidacji polskiego złotego i przekazania prawa do prowadzenia polityki pieniężnej do EBC?

W projekcie konstytucji unijnej określone zostały warunki wystąpienia z Unii i to wystarczy. Gdyby zawarte w niej były innego rodzaju szczegółowe zapisy dotyczące zrywania, wychodzenia itp., można by dojść do wniosku, że kraje tworzące Unię Europejską i wstępujące do niej nie są tak naprawdę przekonane do integracji, ani szczerze nią zainteresowane. Przeciwnie, odnoszą się do siebie z wielką nieufnością, integrują na próbę, na jakiś krótki czas i tylko patrzą jak się wycofać. Byłoby to w sumie dość dziwaczne i nielogiczne. Nikt nikogo nie zmusza, by uczestniczył w integracji europejskiej. To długi i trudny proces. Kraje dokonały i dokonują w tym zakresie wolnego wyboru. Polska też go dokonała - w referendum unijnym. Częścią traktatu akcesyjnego, który ratyfikowaliśmy, jest zobowiązanie się do przyjęcia euro. Leży to w naszym interesie - wspólna waluta zapewnia krajom członkowskim Unii bezpieczeństwo ekonomiczne i wyrównanie warunków konkurencji. Na razie nie jesteśmy jednak do tego gotowi i prędko nie będziemy. Nie spełniamy niektórych tzw. kryteriów z Maastricht (zwłaszcza ograniczanie deficytu budżetowego), które nie tylko otwierają drogę do strefy euro, ale równocześnie są gwarancją prowadzenia zdrowej polityki makroekonomicznej. Debata na forum Sejmu na temat likwidacji złotego jest grubo przedwczesna - na pewno nie stanie się to przed 2008 rokiem.

Powrót do "Forum" / Do góry