Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 07.01.04 / Powrót

Panie Marszałku, jakie instytucje w Polsce mają prawo nakładać na obywatela podatki? Wiem, że nie jest to tylko Sejm, gdyż np. podatek od psa nakłada gmina.

Zgodnie z art. 217 konstytucji, "Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy". Zatem to Sejm nakłada podatki. Rada Gminy jest upoważniona ustawowo do określania stawek tzw. podatków i opłat lokalnych, które obejmują podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłatę targową, opłatę miejscową oraz opłatę administracyjną. Nie może tego jednak robić dowolnie, lecz musi poruszać się w granicach kwot dopuszczonych w ustawie.

Powrót do "Forum" / Do góry