Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.01.04 / Powrót

Panie Marszałku! Czy dotarł do Pana obywatelski protest przeciwko podwyżce podatku VAT na materiały budowlane, zakup gruntu i ustanawianie praw do lokali, poparty przez 150000 obywateli, który zainicjowało Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska". Dostaliśmy odpowiedź od Pana K.Czeszejko- Sochackiego zmierzająca do utrącenia naszej inicjatywy. Czy jest Pan zapoznany z tym tematem?

Znam temat. Rzecz w tym, że projekt ustawy - bez względu na to, czy wnoszą go posłowie, Senat, prezydent, rząd czy też grupa obywateli - musi spełniać szereg wymogów zapisanych w Konstytucji i w Regulaminie Sejmu. Konstytucja wymaga przedstawienia wraz z projektem skutków finansowych jego wykonania, natomiast Regulamin Sejmu stwierdza, że do projektu musi być dołączone uzasadnienie i dokładnie określa, co powinno się w tym uzasadnieniu znaleźć. Jednym z jego bardzo istotnych elementów jest oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej lub o stopniu i powodach niezgodności z tym prawem. W przypadku projektów składanych przez obywateli musi być dodatkowo zastosowany - zgodnie z konstytucją - ściśle określony tryb postępowania, o którym mówi Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Wniosek przedłożony przez Stowarzyszenie nie spełnia zarówno wymogów dotyczących projektu ustawy - de facto nie jest to projekt ustawy - jak też tych związanych z trybem postępowania z inicjatywą obywatelską. Co więcej - zawiera propozycje niezgodne z prawem Unii Europejskiej i polskimi zobowiązaniami w tym zakresie. Preferencyjna stawka VAT na materiały budowlane nie może zostać utrzymana po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. W swojej odpowiedzi szef Kancelarii Sejmu wskazuje na te wszystkie mankamenty oraz informuje, jakie kroki należy podjąć, ażeby inicjatywie obywatelskiej można było nadać bieg legislacyjny. A więc - nie wdając się tu w szczegóły, odsyłam po nie do odpowiednich aktów prawnych - powinien najpierw powstać komitet inicjatywy ustawodawczej, popierany przez 1000 obywateli. Marszałek Sejmu musi zostać zawiadomiony o jego utworzeniu. Następnie komitet musi ogłosić w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, swój adres oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu i dopiero wtedy może rozpocząć się zbieranie podpisów. Odradzałbym jednak ponawianie tej konkretnej inicjatywy ze względu na wspomnianą niezgodność proponowanych rozwiązań z ustawodawstwem unijnym i polskimi zobowiązaniami w zakresie dostosowania przepisów podatkowych do norm Unii Europejskiej.

Powrót do "Forum" / Do góry