Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 13.02.04 / Powrót

Panie Marszałku, czy uważa Pan za sprawiedliwe dzielenie polskich obywateli na lepszych i gorszych? Tak właśnie się stanie, jeśli w obecnej formie zostanie przyjęty projekt ustawy o świadczeniach przedemerytalnych! Pracownicy nabywający swoje prawa w pierwszych miesiącach roku skorzystają jeszcze z przywilejów ustawy, natomiast ci, którzy nabyliby je w drugiej połowie roku, już nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa tejże ustawy. Czy w demokratycznym kraju tak powinno być?

Rozwiązanie to należałoby rozpatrywać w formule "coś za coś". Dotyczy to zresztą wszystkich przedłożonych przez Jerzego Hausnera propozycji w sferze wydatków społecznych. Nie chodzi o to, żeby mechanicznie zabierać i ciąć, lecz żeby zastąpić złe rozwiązanie, nieefektywne zniechęcające do aktywności zawodowej rozwiązaniem lepszym. Z badań -prowadzonych nie tylko w Polsce - wynika, że wcześniejsze emerytury i świadczenia przedemerytalne przyczyniają się do wzrostu bezrobocia, bowiem młodzi nie zajmują miejsc pracy zwolnionych przez starszych lecz nowo powstające. Duża część miejsc pracy zwalnianych przez starszych po prostu zanika. Poza tym wcześniejsze emerytury i świadczenia przedemerytalne powodują wzrost obciążenia kosztów pracy (muszą zostać sfinansowane z podatków lub składek), co jest jedną z głównych barier dla tworzenia nowych miejsc pracy. "Dobrodziejstwo" tej ustawy jest więc wątpliwe. Lepiej pomagać ludziom powyżej 50 roku życia podjąć pracę poprzez doradztwo osobiste, szkolenia, staże zawodowe, dotacje do miejsc pracy - jak to przewiduje program Jerzego Hausnera oraz wzmocnić ich ochronę przed zwolnieniem (wydłużenie do 4 lat przed emeryturą tzw. okresu ochronnego).

Powrót do "Forum" / Do góry