Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 19.02.04 / Powrót

Panie Marszałku, czy dziś państwo powinno wykupywać obligacje od ludzi, którzy nabyli je jeszcze przed drugą wojną światową?

Sprawa ważności przedwojennych papierów wartościowych oraz roszczeń z tego tytułu była w ostatnich latach przedmiotem rozlicznych analiz i ekspertyz. Wypowiadały się w tej kwestii również sądy, łącznie z Sądem Najwyższym. Opinia jest zgodna - roszczenia te uległy przedawnieniu. Przy czym w stosunku do różnego rodzaju papierów przedawnienie nastąpiło w różnym terminie w zależności od wskazanej w tych papierach daty umorzenia w drodze losowania lub daty wykupu. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego - termin przedawnienia wynosi 10 lat i rozpoczyna bieg od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Prawnicy zwracają przy tym uwagę, że wartość przedwojennych obligacji Skarbu Państwa jest dziś symboliczna. W 1949 r. zostały one z mocy prawa przerachowane w stosunku 1 złoty w złocie (a większość obligacji Skarbu Państwa była tak emitowana) na jednego złotego, a w 1950 r. - po zmianie systemu pieniężnego w Polsce - w stosunku 100 do 3. Np. Pożyczka Narodowa emitowana 2 stycznia 1934 roku w kwocie 500 złotych w złocie miała w dniu 30 października 1950 r. wartość 15 zł.

Powrót do "Forum" / Do góry