Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 12.03.04 / Powrót

Czy po wejściu do UE będą zlikwidowane granice? To znaczy, czy nadal będzie kontrola paszportowa i te okropne kolejki, czy będzie tylko ograniczenie prędkości np. do 30 km/h podczas przekraczania granic z sąsiadami UE , jak np. jest w Niemczech, Francji czy Austrii?

Dopóki Polska nie przystąpi do układu z Schengen, którego sygnatariusze zdecydowali się na zniesienie kontroli na wspólnych granicach wewnętrznych, potrzebne nam będą paszporty, z tym że wjeżdżając do strefy Schengen będziemy korzystali z osobnych "szybszych" przejść wyznaczonych dla obywateli Unii. Obecnie do układu z Schengen należą wszystkie kraje Unii Europejskiej poza Wielką Brytanią i Irlandią, a także Islandia i Norwegia, które nie są członkami UE. Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii, ale by do niego przystąpić musimy spełnić szereg kryteriów, w tym zwłaszcza poprawić szczelność naszych granic na wschodzie, które po 1 maja staną się zewnętrznymi granicami UE, ujednolicić politykę wobec cudzoziemców oraz uruchomić specjalny system informacyjny.

Powrót do "Forum" / Do góry