Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 24.03.04 / Powrót

Szanowny Panie Marszałku, obecne działania rządu skłaniające się do zmniejszenia deficytu budżetowego w większej części oczekują zwiększenia wpływów do budżetu lub zmniejszenia wydatków na struktury socjalne. Czy nie jest możliwe zrewidowanie budżetów poszczególnych ministerstw i weryfikacji zasadności wydatków oraz ograniczenie tych budżetów? Jestem głęboko przekonany, że nie musi to się wiązać z większymi zaniedbaniami w poszczególnych sektorach, jeżeli tylko zoptymalizuje się te wydatki i zwiększy sprawność zarządzania finansami w ich obrębie. Pozdrawiam

Decyzje w sprawie ograniczenia wydatków administracyjnych już zapadły. Przyjęła je Rada Ministrów 8 października 2003 r. Przewiduje się m.in. zmniejszenie liczby państwowych stanowisk kierowniczych (o 10 proc.) oraz liczebności gabinetów politycznych ministerstw i urzędów centralnych. Ma też nastąpić zmniejszenie zatrudnienia w administracji rządowej w województwach (o 15% w ciągu kolejnych 3 lat). Zakłada się również ograniczenie wykorzystywania osobowych samochodów służbowych w administracji rządowej, porządkowanie funduszy celowych oraz agencji skarbu państwa (m.in. likwidację Funduszu Prywatyzacji, Centralnego i Terenowych Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) oraz konsolidację (łączenie zadań) niektórych jednostek administracji rządowej. W sumie oszczędności administracyjne mają wynieść do 2007 roku ok. 20 mld zł, a w sferze społecznej ok. 29,4 mld zł. To znaczy o tyle będą niższe potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa w porównaniu z sytuacją, gdyby żadnych działań nie podjęto.

Powrót do "Forum" / Do góry