Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 09.04.02 / Powrót

Czy województwa nie powinny być autonomiczne finansowo, tj. płacić centrali jakiś podatek od mieszkańca, np. 1000 zł rocznie, a resztę mieć na własne wydatki? Z dochodów centralnych byłby finansowany dług publiczny, Sejm i rząd, choć decyzje tych ostatnich, aby stać się prawem w województwie, musiałyby być ratyfikowane w referendum wojewódzkim.

Proponowane rozwiązanie (autonomia finansowa) byłoby korzystne tylko dla trzech województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca jest wyższy od średniej krajowej. W pozostałych sytuacja finansowa byłaby gorsza niż teraz, a wiec potrzeby mieszkańców byłyby zaspokajane w mniejszym stopniu. Mamy - głównie z przyczyn historycznych - ogromne dysproporcje rozwojowe między poszczególnymi regionami kraju. Od 1989 r. różnice te, mimo centralnej redystrybucji dochodów, jeszcze się pogłębiły, ponieważ przedsiębiorcy chętniej inwestują w regionach lepiej rozwiniętych. Najbiedniejsze obecnie województwa to lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie, w których niskie dochody są następstwem przewagi ludności wiejskiej, wysokiego bezrobocia i zapóźnień historycznych. Jednym z obowiązków państwa jest łagodzenie i wyrównywanie tych dysproporcji. Z pomocą w tym zakresie przychodzi nam Unia Europejska, która od początku przyjęła politykę wyrównywania dysproporcji w rozwoju poszczególnych krajów, regionów i podregionów.

Powrót do "Forum" / Do góry