Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 14.04.04 / Powrót

Czy naprawdę uważa Pan, że likwidacja Funduszu Alimentacyjnego jest słuszna ? /.../ Nikt się nie prosił o założenie banku alimentacyjnego, ale skoro powstał, to niech zostanie. Nie można dać dziecku ciastka po to, żeby mu je zaraz odebrać.

Jak już pisałem na ten temat w odpowiedzi z 13 lutego br., Fundusz Alimentacyjny ustanowiony został ok. 30 lat temu z założeniem, że wydatki ponoszone z budżetu państwa na realizację świadczeń będą zwracane. Kiedyś rzeczywiście tak było - ściągalność długu od osób zobowiązanych do alimentacji wynosiła ok. 70 proc. Dziś jednak stanowi tylko ok. 10 proc. wydatków. Szybko też rośnie liczba świadczeniobiorców - w ciągu ostatnich 10 ostatnich lat zwiększyła się ponad 4-krotnie i to mimo wprowadzenia kryterium dochodowego. Zatem idea "banku" nie sprawdziła się. Rozwiązanie to jest ekonomicznie niemożliwe do utrzymania. Jest też niesprawiedliwe. Świadczenia z Funduszu wynoszą od 50 zł do 600 zł, nie ma to jednak żadnego związku z sytuacją materialną dziecka. Często wyższe alimenty otrzymują rodziny lepiej sytuowane. Występuje też rażąca dysproporcja w skali środków przeznaczanych na świadczenia alimentacyjne (1,5 mld zł) oraz pozostałe świadczenia rodzinne. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zastąpi od 1 maja świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego będzie wypłacany w takiej samej wysokości dla wszystkich uprawnionych. W ustawie przyjęto 170 zł, ale biorąc pod uwagę liczne protesty oraz fakt, iż wzrosła przeciętna kwota świadczenia z Funduszu (238 zł w 2003 r.) Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej wystąpił z inicjatywą podniesienia wysokości tego dodatku do 200 zł. Na nowym systemie świadczeń skorzysta ponad 400 tys. dzieci wspomaganych dotychczas przez Fundusz oraz 150 tys. nowych, dodatek będzie bowiem również przysługiwał samotnym rodzicom, którzy otrzymują niskie alimenty oraz wdowom i wdowcom, matkom z dziećmi o nieustalonym ojcostwie, np. ofiarom gwałtów, które do tej pory nie miały szans na żadne alimenty. Wszystkie rodziny niepełne, których dochód nie przekracza progu ustalonego dla świadczeń rodzinnych (504 zł na osobę lub 583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym), dostaną wsparcie. Państwa nie stać na to, by pomagać wszystkim. Musi się koncentrować na najbiedniejszych.

Powrót do "Forum" / Do góry