Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.04.04 / Powrót

Można zmieniać formułę waloryzacji emerytur, ale pod warunkiem wyrównania do 100% kwoty bazowej tym, którym zabrano. Obiecywano, że będzie to corocznie wyrównywane, a teraz cisza. W państwie prawa nie może być lepszych i gorszych emerytów. Może Pana partia pomoże wyrównać tę krzywdę ?

Pani Poseł Anna Bańkowska zgłosiła w imieniu Socjaldemokracji Polskiej taką poprawkę do ustawy nowelizującej ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl tej poprawki kwota bazowej niższa niż 100% byłaby stopniowo podwyższana: od 2005 r. przez dwa lata - o 0,5%, przez następne lata o 1 punkt procentowy. Jest to naszym zdaniem realne z punktu widzenia finansów - mamy to obliczone - ale również jest niezbędne z punktu widzenia zobowiązań wobec emerytów i rencistów, które padały na sali sejmowej już od lipca 2002 r. Stopniowa likwidacja starych portfeli emerytalnych, waloryzacja nie rzadziej niż co dwa lata oraz możliwość podwyższania świadczeń ponad wzrost cen, nawet o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnych wynagrodzeń - jeśli stan finansów państwa na to pozwoli, to warunki naszego poparcia dla ustawy zmieniającej zasady waloryzacji rent i emerytur.

Powrót do "Forum" / Do góry