Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 05.05.04 / Powrót

Brak dostępu do statutu Socjaldemokracji Polskiej powoduje wiele niejasności i konflikty wśród sympatyków partii. Niektóre osoby uzurpują sobie wręcz przewodnictwo i chęć kierowania innymi. Pojęcia "pełnomocnik" i "koordynator" są różnie rozumiane. Proszę o wyjaśnienie zakresu praw i działań w/w.

Pojęcia "pełnomocnik" i "koordynator" zostały wprowadzone przez tymczasowy regulamin a nie statut. Statut (jest już dostępny na stronie internetowej Socjaldemokracji Polskiej), nie przewiduje tego typu funkcji. Koordynatorzy są na poziomie krajowym i wojewódzkim. Krajowy zespół koordynatorów składa się z sześciu osób, natomiast zespoły wojewódzkie liczą po 10 osób. Wśród koordynatorów wojewódzkich co najmniej jedna jest pełnomocnikiem ds. kontaktów z koordynatorem krajowym. Ponadto zespoły wojewódzkich koordynatorów mogą powoływać po jednym pełnomocniku w każdym powiecie. Informacje o tym, kto jest pełnomocnikiem można także znaleźć na stronie internetowej Socjaldemokracji Polskiej (www.sdpl.org.pl oraz www.sdpl.pl) lub w siedzibie koordynatorów wojewódzkich. Wszelkie inne osoby podające się za pełnomocników są uzurpatorami.

Powrót do "Forum" / Do góry