Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 31.05.04 / Powrót

Czym dla Pana tak naprawdę jest lewica? Czy da się pogodzić socjaldemokratyczne wartości z prowadzeniem prorozwojowej polityki gospodarczej? Jakie są Pana pierwsze skojarzenia związane ze słowem socjaldemokracja? Czy Pana zdaniem owoce wzrostu gospodarczego, m.in. w postaci wyższych niż zakładano wpływów z podatku CIT, winny być przeznaczone na zmniejszenie wysokiego deficytu budżetowego, czy może na pomoc najsłabszym, najuboższym? Jeśli na pomoc tym ostatnim, to jak ta pomoc winna wyglądać: obniżka podatku dla najmniej zarabiających, likwidacja "starego portfela" czy coś jeszcze innego?

Większość odpowiedzi na powyższe pytania zawiera Deklaracja Programowa Socjaldemokracji Polskiej, w której odwołujemy się do stuletniej tradycji europejskiej socjaldemokracji, która "szanowała publiczny grosz, nie obiecywała gruszek na wierzbie, ale zawsze, w miarę możliwości, wspierała tych, którzy tego wsparcia potrzebowali". Uważamy, że nawet w trudnej sytuacji polskiego budżetu są priorytety, które muszą być zrealizowane. I tak, w Polsce nie może być, po pierwsze, głodnych ludzi, po drugie - ludzi bez dachu nad głową, po trzecie - barier edukacyjnych, które zamykałyby zdolnej młodzieży, pochodzącej z mniej zasobnych rodzin drogę awansu. Uważamy, że na realizację tych priorytetów pieniądze muszą się znaleźć, poprzez przesunięcie ich na te cele z innych obszarów. Moim zdaniem, można by np. zróżnicować kwotę wolną od opodatkowania lub w grupach najlepiej uposażonych wręcz zlikwidować ją i będą pieniądze dla najuboższych. Za filar państwa uznajemy sprawiedliwy podział produktu krajowego, w myśl zasady solidarności społecznej. Czy da się pogodzić socjaldemokratyczne wartości z prowadzeniem prorozwojowej polityki gospodarczej? Jak najbardziej. Zasadę, która mówi o stawaniu po stronie słabszych, należy stosować także do przedsiębiorców, bo są wśród nich słabsi i silniejsi. Usuwanie barier na drodze rozwoju przedsiębiorczości uważamy za jeden ze swoich celów. Za jedno z naszych głównych zadań uznajemy też ochronę praw pracowniczych, zwłaszcza prawo do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wyzysku.

Powrót do "Forum" / Do góry