Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 17.06.04 / Powrót

Panie Przewodniczący, bieżące debaty nad konstytucją europejską i wyjazd delegacji rządowej potęgują moje wątpliwości co do stanowiska w sprawie preambuły. Jakie jest formalne stanowisko SDPL w tej sprawie? Ja popieram obecną redakcję preambuły jako bardzo wyważoną.

Jeśli zakładamy, że preambuła ma zawierać odniesienie do korzeni i tradycji europejskich, to nam obecne sformułowanie o tradycjach religijnych także odpowiada. Oczywiście, gdyby udało się uzyskać porozumienie dotyczące rozwinięcia tego sformułowania tak, by zostały w nim zaakcentowane tradycje i wartości chrześcijańskie, to akceptujemy to. Wielka byłaby satysfakcja i honor dla Polaków, gdyby europejską konstytucję otwierał werset wzorowany na formule zawartej w polskiej konstytucji, którą jako ówczesny wicemarszałek Sejmu wypracowałem wspólnie z Tadeuszem Mazowieckim. "...my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, zdrowia i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski...". Ta piękna formuła nie wyróżnia nikogo i nikogo nie wyklucza. Gdyby jednak się okazało, że nie udało się takiego rozwiniętego sformułowania uzgodnić, oraz inne formuły kompromisowe też by upadły i gdyby z tego powodu konstytucja miała nie zostać uchwalona, to uważam, że trzeba w ogóle zrezygnować z preambuły. Ta sprawa - aczkolwiek symbolicznie ważna - nie może stawiać pod znakiem zapytania przyszłości Europy, a przyszłość ta w dużej mierze zależy właśnie od uchwalenia konstytucji, ponieważ ułatwia ona integrację i skuteczne podejmowanie decyzji w instytucjach europejskich.

Powrót do "Forum" / Do góry