Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 23.06.04 / Powrót

Co to jest formularz zgłoszeniowy dla sympatyków SDPL? Co to znaczy być sympatykiem? Jaka jest różnica między sympatykiem a członkiem?

Różne są wymagania stawiane sympatykom i członkom, różny jest zakres ich praw i obowiązków, a także inna procedura "stawania się" członkiem i sympatykiem. Aby zostać sympatykiem wystarczy wypełnić odpowiednią deklarację. Członków przyjmują Krajowa i Wojewódzkie Komisje Koordynacyjne według ściśle ustalonych zasad i te kryteria są dość surowe. Sympatycy są znacznie luźniej związani z partią, właściwie trudno mówić, iż mają jakieś obowiązki - otrzymują materiały programowe i informacyjne SDPL, mają prawo brać udział w pracach frakcji oraz uczestniczyć w spotkaniach organizowanych przez członków SDPL, nie muszą się jednak wykazywać jakąś szczególną aktywnością, jeśli np. zdrowie czy wiek im na to nie pozwalają. Liczymy przede wszystkim na ich udział w kampaniach wyborczych, czy różnych akcjach organizowanych przez partię, zależy to jednak od ich dobrej woli i chęci. Członkowie mają więcej zarówno praw, jak i obowiązków. Mają np. prawo brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych, uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii, uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej, ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w wybieralnych organach władzy publicznej, kandydować do władz SDPL. Jeśli chodzi o obowiązki, muszą uczestniczyć w posiedzeniach organów SDPL, których są członkami, w wyborach organów SDPL oraz w działalności partii. Obowiązuje ich też Statut SDPL i Kodeks Etyki SDPL. Ponadto - w przeciwieństwie do sympatyków - muszą opłacać składkę. Z członkami, którzy nie będą wypełniać nałożonych na nich w statucie obowiązków będziemy się rozstawać. Sympatyk może być wykreślony z ewidencji na własne życzenie. Więcej szczegółowych informacji i odpowiednie dokumenty można znaleźć na stronie internetowej SDPL (www. sdpl.org.pl lub www. sdpl.pl ).

Powrót do "Forum" / Do góry