Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 20.07.04 / Powrót

Co ma na celu zniesienie kwoty wolnej od podatku dla podatników z drugiego i trzeciego progu. Czy nie będzie to prowadziło do spowolnienia wzrostu PKB i co za tym idzie ubożenia społeczeństwa. Swoje pytanie opieram na przedstawionym przez Leszka Balcerowicza twierdzeniu, że wzrost podatków o 10% prowadzi do spadku wzrostu PKB o 4% oraz na krzywej Laffera, która dowodzi, że od pewnego poziomu wzrost obciążeń podatkowych prowadzi do spadku wpływów z podatków.

Zaproponowaliśmy premierowi Belce, aby w budżecie na rok przyszły pomieścił środki na wprowadzenie - wzorem innych krajów - bonów żywnościowych dla rodzin znajdujących się poniżej minimum egzystencji. Jest ich w Polsce ok. miliona. Jeśli może to uczynić ograniczając inne wydatki - to bardzo dobrze. Zapewne nie będzie to jednak łatwe, gdyż wszelkie oszczędności powinny być przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetowego. Dlatego uznając eliminację głodu za cel niezwykle ważny i powszechnie aprobowany zaproponowaliśmy, aby w myśl zasady solidarności społecznej sfinansowali go podatnicy z II i III grupy podatkowej w formie utraty prawa do odliczania kwoty wolnej od podatku w wysokości niewiele ponad 40 złotych miesięcznie. Kwota ta ma rzeczywiste znaczenie tylko dla osób o niskich dochodach i wprowadzono ją z myślą właśnie o nich. Dla podatników o dochodach znacznie powyżej przeciętnej nie ma ona praktycznie znaczenia, a w sumie daje ok. 400 mln złotych rocznie. Ważne jest przy tym to, że te pieniądze mają finansować konkretny program - nie wpadną do wspólnego worka budżetowego. Jeśli więc podatnicy poniosą to skromne wyrzeczenie, będą mieli pewność, że te środki nie zostaną zmarnotrawione. Propozycja ta nie narusza też inwestycyjnych zamierzeń przedsiębiorców, bo ci po zmianach wprowadzonych w tym roku płacą już powszechnie podatek 19 proc., a więc są w I grupie podatkowej. Krzywa Laffera ma zastosowanie do podatków rzędu 50 proc. i więcej, tymczasem w Polsce najwyższa stawka wynosi 40 proc. Likwidacja wolnej kwoty zwiększy tę stawkę o mniej niż 1 proc., krzywa Laffera więc się tutaj nie sprawdzi. Jeśli chodzi o wyliczenia Leszka Balcerowicza, są one dość dowolne, zrobione instrumentalnie na użytek autora.

Powrót do "Forum" / Do góry