Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Forum / 03.09.04 / Powrót

Panie Marszałku, jestem laikiem w kwestiach prawnych, dlatego pragnę zapytać, jakich dokładnie przestępstw dotyczy projekt SDPL ograniczający prawo wybieralności do Parlamentu. Czy np. polityk, który dokona morderstwa w obronie własnej, zostanie potraktowany jak ktoś, kto dokonuje zabójstwa umyślnie? Co właściwie znaczy zwrot "przestępstwa popełnione z winy umyślnej"? A czy po wygaśnięciu wyroku, osoba taka może kandydować do Parlamentu?

Mówi o tym Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny tylko w czterech przypadkach przewiduje ściganie przestępstw z oskarżenia prywatnego. Są to generalnie przestępstwa przeciwko czci i nietykalności (pomówienia, zniewagi, uderzenia), a także przeciwko zdrowiu jeśli jego rozstrój trwa nie dłużej niż 7 dni. Inne ścigane są z oskarżenia publicznego, czyli z urzędu, a więc z inicjatywy organu ścigania. Jest też kategoria przestępstw ściganych z urzędu, ale na wniosek pokrzywdzonego (np. gwałt). O tym czy przestępstwo jest popełnione umyślnie czy nie rozstrzyga sąd. Na to również są odpowiednie paragrafy w Kodeksie karnym. Generalnie, to co proponujemy nie są to jakieś zupełnie nowe sprawy. Takie rozwiązania istnieją obecnie w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz w ordynacji wyborczej do samorządu - osoby skazane prawomocnym wyrokiem nie tylko tracą mandat, ale także nie mogą kandydować. Ich uchwalenie było możliwe, ponieważ Konstytucja nie zajmuje się prawem wybieralności do Parlamentu Europejskiego i samorządów, natomiast do Sejmu i Senatu - zajmuje się. Dlatego zabiegamy o zmianę Konstytucji. Naszą intencją nie jest jednak, żeby w każdym przypadku interwencji sądu ograniczać prawo wybieralności. Szczegółowa dyskusja, którą zapewne odbędziemy na ten temat, może doprowadzić do większego sprecyzowania - rozsądek w tych sprawach też trzeba zachować. Wiadomo, o co chodzi obywatelom. Chodzi im o to, żeby przestępcy, ludzie którzy dokonali czynu kryminalnego, zawłaszczenia cudzej własności, przestępstwa gospodarczego, albo wykazali się po prostu nieuczciwością - nie byli dopuszczani do najwyższych godności w demokracji. Zatarcie wyroku oznacza niekaralność.

Powrót do "Forum" / Do góry