Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Publikacje / 27.07.01 / Powrót

Dobrze - pomimo że źle
Dział: O rządzie

Do Sejmu trafił kuriozalny w swej treści dokument. Dokument dodajmy - nie byle jaki, bo jest to Uchwała Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za rok 2000. Do przedłożenia opinii na ten temat zobowiązuje NIK konstytucja. Przed jego lekturą warto się zaopatrzyć w chusteczkę do przecierania oczu - ze zdumienia i ocierania łez ze śmiechu. Ale potem robi się smutno.

W pierwszym akapicie czytamy, co następuje: Najwyższa Izba Kontroli wyraża pozytywną opinię w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2000 r., pomimo stwierdzonych istotnych nieprawidłowości . A więc źle, ale dobrze. Zapewne młodzież szkolna bardzo by się ucieszyła, gdyby nauczyciele skorzystali z tej nowatorskiej przyznajmy interpretacji pojęcia nieprawidłowości. I to istotnych nieprawidłowości. Ciekawe, czy gdyby nie były one tak istotne, to opinia NIK byłaby inna i co takiego rząd musiałby popełnić, by najwyższy organ kontroli w państwie ocenił jego funkcjonowanie negatywnie.

W tym samym punkcie dalej czytamy: Wyrażając tę ocenę NIK wzięła pod uwagę, że w sytuacji nieosiągnięcia założonych dochodów budżetu państwa oraz podstawowych wskaźników makroekonomicznych, zapewnione jednak było finansowanie podstawowych zadań państwa.

Zdanie to poraża i urzeka swą logiką. Jest jakby logiczne inaczej . Otóż, ze zdania tego ma wynikać (bo wszak służy ono uzasadnieniu pozytywnej oceny), że rząd się czymś niepomiernie zasłużył. Tylko czym? Nieosiągnięciem założonych dochodów budżetu państwa? Chyba nie, bo w następnym członie zdania mamy słówko jednak . A więc finansowaniem podstawowych zadań państwa. Jednak przecież nie jest dla nikogo tajemnicą (czyżby Kolegium NIK było pod tym względem wyjątkiem?), że pod koniec ubiegłego roku nastąpiły cięcia wydatków na edukację, naukę, wojsko, walkę z bezrobociem i pomoc społeczną.

Po tak pozytywnej opinii NIK zwraca uwagę, że zawyżenie (czyżby przez krasnoludki? MB) prognozy dochodów przyjętej w ustawie budżetowej, spowodowało napięcia w realizacji budżetu państwa w ciągu 2000 r. oraz ograniczenie wydatków budżetowych w stosunku do kwot zaplanowanych w ustawie, w efekcie czego podjęte zostały decyzje polegające na: zaliczeniu do dochodów bez podstawy prawnej kwoty 458 mln zł oraz niezaliczeniu do wydatków kwoty 75,7 mln zł .

Tu już można zwątpić w stan własnych zmysłów. Czy rzeczywiście poważni(?) urzędnicy państwowi mogli coś takiego napisać? A może coś przeoczyliśmy? Przecieranie oczu i zimny kompres na głowę jednak nie pomagają.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2000 r. rząd stwierdza, iż zaplanowany deficyt wykonany został w 99,9 proc. Otóż z przytoczonego wyżej fragmentu uchwały Kolegium NIK wynika, że ten deficyt został znacznie przekroczony! A więc naruszona została konstytucja. Jest to najcięższy grzech, jaki może popełnić rząd! Nie dość na tym. By ukryć ten fakt, dokonano manipulacji księgowej, zwykłego przekrętu mówiąc bez ogródek. Rzecz kwalifikuje się do Trybunału Stanu. Kolegium NIK to wie i mimo to wystawia rządowi pozytywną ocenę. Horrendum.

Dalej Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że w wykonaniu ustawy budżetowej na rok 2000 wystąpiły istotne nieprawidłowości, uzasadniające negatywną ocenę w odniesieniu do: części Zdrowie, części Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizacji 23 inwestycji wieloletnich z 31 objętych kontrolą.

Uff! Okazuje się jednak, że to jeszcze nie wszystko, bo: Ponadto Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia przygotowanie i wdrożenie przez Ministra Edukacji Narodowej zmian w ustawie Karta Nauczyciela w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli oraz kalkulacji skutków finansowych wdrożenia tej nowelizacji .

Powtarzam: co rząd Jerzego Buzka miałby zrobić bądź nie zrobić, by Kolegium NIK oceniło go negatywnie? Czy w ogóle można sobie to wyobrazić?

Pod uchwałą podpisany jest nowy Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Pan Mirosław Sekuła, do niedawna poseł AWS i przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, który zastąpił na tym stanowisku prof. Janusza Wojciechowskiego. A więc to nowy prezes NIK tak wysoko ocenił wykonanie budżetu przez własny rząd. Nie uczestniczył wprawdzie w posiedzeniu Kolegium, na którym uchwałę tę przyjęto, był jednak na nim obecny duchem. Wyraźnie wskazują na to wynik głosowania oraz przebieg poprzedzającej go dyskusji, w toku której doszło do konfrontacji między zwolennikami nowego i ustępującego prezesa.

W świetle uchwały NIK głosowanie za absolutorium dla rządu świadczy o wielkim oddaniu i krystalicznie czystej miłości do gabinetu Jerzego Buzka. A miłość jest (bywa?) jak wiadomo ślepa. Czy jednak tłumaczy do końca także zachowanie Kolegium NIK? Zastanawiam się, czy jego członkowie nie padli ofiarą jakiejś zbiorowej hipnozy lub
schizofrenii. A może ujawniły się niespodziewanie w tym gronie skłonności i uzdolnienia satyryczne?

Doprawdy, końcówka kadencji jest coraz weselsza.

Marek Borowski

Źródło: Expander.pl

Powrót do "Publikacje" / Do góry