Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Publikacje / 01.09.01 / Powrót

Dwa światy
Dział: O podatkach

Kilka dni temu wziąłem udział w dość osobliwej konferencji, którą zorganizo-wała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych pod hasłem "Niższe po-datki, lepsza gospodarka". Konfederacja już od pewnego czasu walczy - słusznie - o swoje miejsce w życiu publicznym, zabierając głos w ważnych dla kraju sprawach. W kwietniu zapowiedziano konferencję o podatkach. W tym czasie byliśmy jednak karmieni przez rząd zapewnieniami o świetnym stanie finansów państwa, a więc były to zupełnie inne okoliczności. Teraz, gdy prawda o budże-cie wyszła na jaw, nie ma mowy o wielkim planie obniżki podatków, sam temat konferencji był więc surrealistyczny. Konfederacja wcieliła się w rolę tak kryty-kowanych przez siebie związków zawodowych - one walczą o wyższe płace, ona o niższe podatki - pokazując, że świat pracodawców i świat budżetu to rze-komo dwa różne, niepołączone z sobą byty.
Domagając się obniżki podatków Konfederacja jest z sobie tylko znanych po-wodów przeciwna ulgom inwestycyjnym, które przecież podatki zmniejszają. W sytuacji, gdy nie można obniżyć stawek, bo byłby to prezent dla ludzi o wyso-kich zarobkach, (np. prezes średniego banku otrzymałby co miesiąc dodatkowo 10-20 tys. zł!) a koncepcję podatku liniowego nawet jego najwięksi propagato-rzy odłożyli do lamusa, jest to stanowisko co najmniej dziwne.
Przy tak dramatycznej sytuacji finansów państwa zaproponowałem pracodaw-com, aby skupić się na innych, chyba nie mniej ważnych dla przedsiębiorców, kwestiach. Po pierwsze, trzeba uprościć i zapewnić jednoznaczną interpretację przepisów podatkowych. Po drugie, doprowadzić do równowagi stosunków między urzędem skarbowym a przedsiębiorcą. Urzędnik skarbowy, podobnie jak podatnik, musi ponosić odpowiedzialność za swoje błędne decyzje, które spo-wodowały poważne szkody w firmie. Po trzecie, należy usprawnić działanie są-dów gospodarczych i rejestrów. Po czwarte, skuteczniej walczyć z korupcją. Trzeba też efektywniej pomagać małym i średnim przedsiębiorstwom tworząc fundusze gwarancyjno-poręczeniowe, poprawiając funkcjonowanie ubezpieczeń kredytów eksportowych i udzielając wsparcia firmom uzyskującym certyfikaty jakościowe ISO. W kwestiach tych można uzyskać konsensus polityczny mię-dzy partiami i obecnie tym należy się zająć. Tego wymaga poczucie realizmu, którego przedsiębiorcom na pewno nie brakuje.

Marek Borowski

Źródło: "Trybuna"

Powrót do "Publikacje" / Do góry