Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Publikacje / 15.09.01 / Powrót

Święto cechów
Dział: Różności

W cieniu straszliwej tragedii, jaka rozegrała się w Nowym Jorku i Waszyngto-nie, odbył się w Warszawie w Sali Kolumnowej Sejmu I Zjazd Cechów Rze-miosła Polskiego. Kiedy zwrócono się do mnie o objęcie patronatem tego przed-sięwzięcia i zorganizowanie go właśnie w gmachu Sejmu, przyjąłem tę propo-zycję z radością. Mam wielki sentyment do słowa "rzemieślnik". Kojarzy ono mi się z wysokimi kwalifikacjami i dobrym, solidnym wykonawstwem. Warto przypomnieć, że dzięki kunsztowi polskich rzemieślników odbudowany został Zamek Królewski w Warszawie, a także inne zabytki. Dzięki rzemieślnikom możliwe też było wskrzeszenie w Polsce po 1989 r. ducha przedsiębiorczości.
Na tle tych zasług rzemieślnicy mają prawo czuć się rozczarowani stosunkiem wyłonionych po 1989 r. elit politycznych do rzemiosła. Nie potrafiły one zro-zumieć, że rzemieślnik to nie tylko mały czy średni przedsiębiorca, ale także członek swoistego Klubu Dobrej Roboty, wychowawca młodzieży. Do dziś krą-ży opowieść o pewnym premierze, który wprawdzie przyjął delegację rzemieśl-ników, ale głośno się zdziwił, że jeszcze istnieją. Tymczasem polskie rzemiosło to nie tylko przeszło 120 opisanych zawodów, około milion zatrudnionych, li-cząca się organizacja i potencjał gospodarczy, ale także część kultury i tradycji narodowej. Aby jednak ten potencjał uruchomić, potrzebna jest odpowiednia polityka państwa.
Niedawno parlament dokonał istotnych zmian w ustawie o rzemiośle, które po-zwalają na odbudowę systemu kształcenia zawodowego. Związek Rzemiosła Polskiego został też włączony do Komisji Trójstronnej jako ważny związek pra-codawców. Potrzebne są jednak dalsze uregulowania ustawowe, dotyczące np. wymogów kwalifikacyjnych niezbędnych dla wykonywania niektórych zawo-dów. Państwo musi też udzielić rzemiosłu rzeczywistego wsparcia. Ktoś powie, idziemy do Europy, a czy tam w ogóle istnieje coś takiego jak rzemiosło? Otóż tak! W Niemczech rzemiosło to 6,5 mln zatrudnionych, 830 tys. firm, ponad 600 tys. uczniów rocznie i ponad 10 proc. udział w tworzeniu PKB.
Zjazd ustanowił 12 września dniem "Święta Cechów". W ten sposób polscy rzemieślnicy postanowili pokazać społeczeństwu, że istnieją, jeszcze nie zginęli. Myślę, że to cenna inicjatywa. Każdy, kto propaguje dobrą robotę powinien spotkać się z sympatią i poparciem.
Marek Borowski

Źródło: "Trybuna"

Powrót do "Publikacje" / Do góry