Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 16.10.02, 15:37 / Powrót

W Brukseli o Kaliningradzie

Z inicjatywy Przewodniczącego PE Pata Coxa odbyło się w dniu 15 października br. w Brukseli specjalne spotkanie międzyparlamentarne w sprawie Kaliningradu z udziałem przewodniczących i przedstawicieli parlamentów Polski, Litwy, Rosji, oraz Parlamentu Europejskiego, jak również Komisarza UE - G. Verheugena i specjalnego wysłannika prezydenta Putina - D. Rogozina. Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli marszałkowie Sejmu Marek Borowski oraz Senatu Longin Pastusiak. Mówi Marek Borowski: - Problem Kaliningradu to ważna i złożona kwestia dla UE, tej dzisiejszej i po rozszerzeniu w wymiarze jej stosunków zewnętrznych. Sytuacja jaka powstanie w regionie bałtyckim po rozszerzeniu będzie miała bowiem charakter nietypowy a podejście do tego problemu i sposób jego rozwiązania niewątpliwie będą miały znaczenie dla przyszłego kształtu stosunków i politycznego klimatu w regionie. Polska nie jest bezpośrednio krajem tranzytowym, jednakże jako parlamentarzyści czujemy się odpowiedzialni za wypracowanie takich rozwiązań problemu Kaliningradu, które nie będą utrudniać i stwarzać napięć na drodze wejścia Polski i Litwy do UE oraz do Układu Schengen, ani nie naruszać naszych dobrych stosunków z krajami spoza Unii. Dialog wymaga więc cierpliwości i dobrej woli po wszystkich stronach. Kwestia tranzytu jest ważna i wspieramy tu Litwę w poszukiwaniu takich rozwiązań i rozważeniu wszystkich propozycji technicznych przez zainteresowane strony, które nie będą groziły opóźnieniem wejścia naszych krajów do Unii i Układu Schengen, przy jednoczesnym uznaniu, że są to suwerenne decyzje państw. Chcemy wziąć udział w pracach międzyparlamentarnej grupy roboczej -inicjatywie zgłoszonej w czasie wymienionej wyżej konferencji, aby przyczynić się do dobrego rozwiązania problemu OK. Uważam, że rozwiązaniu kwestii tranzytu z i do Kaliningradu pomogłoby ustalenie konkretnej daty włączenia Polski i Litwy do Schengen. Termin ten, mógłby zostać zmieniony tylko w tym przypadku, gdyby zaistniały poważne powody, polegające na niedotrzymaniu istotnych warunków przez Polskę i Litwę. Specjalne rozwiązania tranzytowe nie mogłyby być przyczyną przesunięcia tego terminu. Takie postawienie sprawy stworzyłoby czyste pole dla dalszej dyskusji.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry