Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 21.11.02, 15:57 / Powrót

W Strasburgu o rozszerzeniu UE

W dniach 19-20 listopada br. odbyła się uroczysta sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona przyjęciu raportu okresowego UE o postępach kandydatów na drodze do członkostwa w Unii. W głosowaniu za przyjęciem raportu było 550 eurodeputowanych, przeciwko głosowało 20, wstrzymało się 30. Mówi Marek Borowski:- Debatę można określić jako historyczną, ponieważ wzięli w niej udział po raz pierwszy jako obserwatorzy (bez prawa głosu) parlamentarzyści z krajów kandydujących, dzięki cennej inicjatywie podjętej przez Przewodniczącego PE Pata Coxa w tej sprawie. To była próba generalna, zarówno od strony merytorycznej jak i logistycznej, potrzebna w przygotowaniu naszych parlamentarzystów i zebraniu przez nich doświadczeń przed wyborami do PE w czerwcu 2004 r. Trzeba przyznać, że zarówno w raporcie jak i dyskusji jemu poświęconej doceniono całość postępu dostosowawczego Polski, ogólna ocena była wyważona. Powodem do zadowolenia może być w szczególności pozytywna ocena prac polskiego parlamentu w przyjmowaniu unijnego prawa. Cieszyć może również to, że eurodeputowani wyrazili i mocno akcentowali swoją solidarność z krajami kandydującymi, apelując o większą hojność dla rolników z naszych krajów oraz w zakresie funduszy strukturalnych, jak również o większą elastyczność państw członkowskich w tych kwestiach negocjacyjnych. Myślę, że głosy przedstawicieli naszych klubów parlamentarnych dobrze wpisały się i były słyszane w nurcie dyskusji poświęconemu perspektywie referendum i naszych zabiegów o realne negocjacje na finiszu. Ogólnie biorąc, eurodeputowani przekonali nas, iż istnieje wola polityczna, aby pomyślnie i z korzyścią dla wszystkich stron dokończyć negocjacje i wspólnymi siłami pokonać pojawiające się trudności na drodze do rozszerzenia Unii.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry