Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 31.01.03, 17:00 / Powrót

Marek Borowski do Przewodniczącego Li Penga

W Chinach wykonana została egzekucja Lobsanga Dhondupa, tybetańskiego mnicha, oskarżonego i skazanego w niejawnym procesie za "działalność separatystyczną", "próbę podzielenia macierzy" i "planowanie podkładania bomb". Miał to robić na zlecenie skazanego wraz z nim Tulku Tenzina Delka, znanego w Tybecie z działalności religijnej i charytatywnej. Egzekucja Tenzina Delka została odłożona na dwa lata. W związku z tymi faktami marszałek Marek Borowski wystąpił z listem do Przewodniczącego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chin, Li Penga. Marszałek Marek Borowski pisze: -
Z wielkim zaniepokojeniem i smutkiem przyjąłem do wiadomości, że Lobsang Dhondup, skazany wspólnie z Tenzinem Delkiem za, jak głosi akt oskarżenia, zaplanowanie zamachów bombowych w Czengdu, został stracony. Już 13 grudnia 2002 r. polscy parlamentarzyści skierowali do Pana apel, w którym zwrócili uwagę na nieprawidłowości w przebiegu procesu oraz surowość kar. Zawsze zależało nam na utrzymaniu i rozwijaniu dobrych stosunków parlamentarnych między Polską a Chinami, czego jestem wciąż gorącym rzecznikiem. Ani ja, ani polska opinia publiczna nie możemy jednak przyjmować biernie do wiadomości takich wyroków, jako że podejście do kwestii przestrzegania praw człowieka jest tym, co dziś łączy bądź dzieli Narody. Czym innym jest bowiem niedoskonałość w przestrzeganiu praw jednostki, jaka zdarza się w każdym kraju, także w Polsce, czym innym - pozbawienie prawa do jawnego, sprawiedliwego i bezstronnego postępowania przed niezawisłym sądem, co jest powszechnie akceptowanym w społeczności międzynarodowej standardem wymiaru sprawiedliwości. Jak wynika z dostępnych nam informacji - w przypadku procesów Lobsanga Dhondupa oraz Tulku Tenzina Delka zasady te nie były w pełni przestrzegane. W imię dobrych stosunków z Narodem Chińskim nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Głęboko ubolewam, że apel polskich parlamentarzystów nie został wysłuchany. Zwracam się do Pana, Panie Przewodniczący, o wykorzystanie swoich wpływów i możliwości w celu powstrzymania wykonania wyroku na drugim skazanym oraz zapewnienie mu uczciwej i jawnej rewizji procesu.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry