Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 10.02.03, 18:31 / Powrót

Pierwsze artykuły projektu konstytucji europejskiej gotowe.

7 lutego 2003 r. podczas posiedzenia Konwentu Europejskiego w Brukseli została zgłoszona przez przewodniczącego Valerego Giscard d'Estaing propozycja dotycząca zapisów 16 pierwszych artykułów przyszłej konstytucji europejskiej. Mówi Marek Borowski:- Ogólnie biorąc, prace nad projektem europejskiej konstytucji nabrały już pewnego tempa i zmierzają w dobrym kierunku. W tej fazie ich przebiegu pozytywnie należy przyjąć pomysł wpisania do unijnej konstytucji celów i wartości, na których będzie opierać się poszerzona Unia, a mianowicie "promowanie pokoju, wspólnych wartości i dobrobytu jej narodów, trwały rozwój oparty na zrównoważonym wzroście gospodarczym, sprawiedliwości społecznej, solidarności, równości kobiet i mężczyzn, zmierzający do osiągania pełnego zatrudnienia oraz wysokiego poziomu konkurencyjności i stopy życiowej". Ważne są ponadto zapisy, w których Unia zastrzega od razu, iż "będzie chronić tożsamości państw członkowskich" oraz że wspólnota "powinna być otwarta dla wszystkich krajów europejskich, których narody podzielają te same wartości takie jak: godność człowieka, wolność, demokracja, rządy prawa i przestrzeganie praw człowieka". Zapisy te z jednej strony rozwiewają wątpliwości tych, którzy obawiają się powstania federalnego superpaństwa, z drugiej strony otwierają drogę do UE dla państw, które pozostaną poza jej strukturami (Ukraina, Białoruś czy nawet Rosja, Turcja). Niewątpliwie najbardziej kontrowersyjna jest propozycja dotycząca podziału kompetencji między UE i państwa członkowskie na trzy kategorie: wyłączne, dzielone z państwami członkowskimi oraz wspierające działania tychże państw. Wymaga ona dalszej dyskusji zwłaszcza w kwestii dotyczącej listy pozycji, w której kompetencje Unii będą dzielone z państwami członkowskimi. Jest wśród nich m.in. polityka społeczna i zatrudnienie oraz ujednolicanie standardów socjalnych. Myślę, iż tu różnice między narodowymi modelami socjalnymi powinny być respektowane w całej Unii, aby można było zapobiec szybkiemu podnoszeniu poprzeczki wspólnych standardów, na których osiągnięcie nie stać byłoby nowych państw członkowskich. Najlepsza droga do lepszych rezultatów w dziedzinie polityki społecznej i standardów w Europie wiedzie przez wyższy trwały wzrost gospodarczy.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry