Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 13.02.03, 12:44 / Powrót

Otwarcie Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych

W Warszawie powstało przy Ministerstwie Finansów Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych, które będzie koordynować działania mające zapobiegać oszustwom i nadużyciom m.in. w wykorzystaniu środków z UE. Mówi Marek Borowski:- Na obecnym etapie naszych przygotowań do członkostwa w Unii zadaniem pierwszorzędnej wagi jest stworzenie efektywnego systemu instytucjonalnego do obsługi środków unijnych. Wielkim wyzwaniem jest wyeliminowanie realnego ryzyka nieumiejętnego i nieefektywnego wykorzystania potencjalnych korzyści związanych z dostępem do funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Należy przy tym mieć świadomość tego, o ile wzrośnie skala zagrożeń, jeśli obecnie kontrola skarbowa wykryła wiele nieprawidłowości przy absorpcji pomocy unijnej rzędu 470 mln euro w skali rocznej (np. nieprawidłowości związane z programem SAPARD czy z systemem IACS), natomiast z chwilą akcesji z samego tylko Funduszu Spójności otrzymamy 4,5 - 4,7 mld euro. W świetle tych obaw z zadowoleniem należy przyjąć wiadomość o powstaniu w Polsce Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych, dzięki któremu przeciwdziałanie nieprawidłowościom w wykorzystaniu pomocy unijnej oraz walka z plagą korupcji stanie się bardziej skuteczna. Współdziałanie naszego Biura z Europejskim Biurem ds. Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF) oraz wzajemna wymiana informacji nie tylko wzmocni nasz system kontroli wewnętrznej, lecz przede wszystkim umożliwi stworzenie systemu wzajemnego ostrzegania przed potencjalnym ryzykiem marnotrawienia środków unijnych, dając naszym władzom sygnały, już na wczesnym etapie, do uruchomienia procedury postępowania przeciw ewentualnym nadużyciom.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry