Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 27.02.03, 10:27 / Powrót

Opóźnienia w wypłatach z funduszy UE w ramach PHARE

Według informacji zamieszczonej w "Gazecie Wyborczej" z 26 lutego br., nastąpiły znaczne opóźnienia w przekazywaniu środków z unijnego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych (część programu PHARE) dla polskich przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o dotacje pod koniec 2002 r. Mówi Marek Borowski:- Bardzo źle się stało, zresztą nie po raz pierwszy, że pojawiły się opóźnienia w przekazie pomocy unijnej jej bezpośrednim beneficjentom i to głównie z przyczyn natury biurokratycznej. Wiadomość tę należy przyjąć ze szczególnym ubolewaniem, zwłaszcza że przedłużające się trudności po stronie instytucji koordynujących oraz płatniczych naraziły bezpośrednio na koszty oraz utratę wiarygodności na rynku przedsiębiorstwa, które przygotowały poprawnie pod względem formalnym i złożyły wnioski o dotacje unijne w wymaganym terminie. Nie trzeba przy tym przypominać, że sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest i tak już dostatecznie trudna a tego rodzaju nieprawidłowości systemowe mogą jedynie zniechęcać do podejmowania cennych inicjatyw gospodarczych, które mają być kołem zamachowym rozwoju. Jest to również złe z punktu widzenia społecznego odbioru funduszy unijnych, zwłaszcza że przed nami wielkie wyzwanie, kiedy w perspektywie członkostwa w UE może napłynąć do Polski w ciągu kilku lat prawie 15 mld euro. Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, z mojej inicjatywy podjętej w styczniu br., wzmocniliśmy istniejącą kontrolę przez Sejm stanu przygotowania administracji publicznej do pozyskiwania i wykorzystania przez Polskę funduszy unijnych. Taki system wczesnego ostrzegania będzie miał za zadanie wskazywanie zagrożeń jeszcze przed wejściem do UE, a potem na wczesnym etapie pozyskiwania środków unijnych w celu ich eliminowania oraz czuwanie nad ich sprawnym i efektywnym wykorzystaniem.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry