Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 30.04.03, 19:40 / Powrót

W Brukseli o przyszłości Europy

29 kwietnia br. odbyło się w Brukseli spotkanie dziesięciu przewodniczących parlamentów krajów przystępujących do UE oraz trzech krajów uczestniczących w procesie rozszerzenia (Bułgaria, Rumunia, Turcja) z szefem Parlamentu Europejskiego P. Coxem. Mówiono o dotychczasowych wynikach prac Konwentu w sprawie przyszłości Europy oraz o kolejnych krokach i zadaniach na drodze do członkostwa w Unii, jak również dyskutowano kwestie przyszłych stosunków rozszerzonej Unii z jej sąsiadami. Mówi Marek Borowski: - Kształtowanie wizji przyszłej Europy to dla Polski i innych krajów kandydujących możliwość wyjścia poza obszar technicznego labiryntu negocjacji członkowskich. Wykorzystujemy tę szansę, aby wspólnie tworzyć przyszłą Unię aktywnie uczestnicząc w pracach Konwentu. Debata nad przyszłością UE pomaga naszym krajom akcentować polityczny i historyczny charakter rozszerzenia. Musimy częściej mówić, iż Unia to wszak nie tylko wspólny rynek, lecz wielki projekt polityczny o bardzo dalekosiężnym wymiarze, w którym duże znaczenie będą miały wartości i wymiar duchowy. Myślę, że ważny jest komunikat końcowy z naszego spotkania z przewodniczącym Coxem, który zawiera główne przesłania dla nas i przyszłości Europy. Po pierwsze, zachęciliśmy parlamenty krajów "15-stki", aby wykazały determinację i zakończyły proces ratyfikacji traktatu akcesyjnego tak szybko jak to możliwe. Po drugie, silnie zaakcentowaliśmy naszą wolę polityczną, iż chcemy realnego uczestnictwa w przyjęciu przyszłego Traktatu Konstytucyjnego UE przez obecne i nowe państwa członkowskie. Po trzecie, byliśmy zgodni co do tego, iż proces rozszerzenia Unii będzie nieustannie podlegał ewolucji i jest otwarty, oferując perspektywę członkostwa wszystkim krajom europejskim, które będą w stanie spełnić kopenhaskie kryteria członkostwa. Z zadowoleniem przyjęliśmy inicjatywę Komisji Europejskiej (dokument "Szersza Europa"), która jest dobrym punktem wyjścia do podjęcia konkretnych działań mających na celu stabilizację i pogłębienie stosunków pomiędzy Unią a jej obecnymi i przyszłymi sąsiadami. Dla Polski z naturalnych względów ( tj. najdłuższej granicy) strategiczne znaczenie ma wymiar wschodni polityki Unii. Tu potrzebny jest intensywny i uparty dialog polityczny, aby móc przyspieszyć proces demokratyzacji życia publicznego i reform między innymi na Ukrainie, aby stworzyć jej, jak i innym krajom aspirującym, realną szansę dołączenia do UE. Polski dokument jako wkład w wymiar wschodni został wstępnie bardzo pozytywnie zaopiniowany przez obecnego na spotkaniu Chrisa Pattena, unijnego komisarza ds. polityki zagranicznej i stosunków zewnętrznych.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry