Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 13.05.03, 18:21 / Powrót

Spotkanie Trójkąta Weimarskiego we Wrocławiu

Prezydent Francji Jacques Chirac oraz kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder potwierdzili na spotkaniu z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim w dniu 9 maja br. we Wrocławiu wagę, jaką przywiązują do Trójkąta Weimarskiego. Wyrazili też uznanie dla Polski za drogę przebytą do Unii Europejskiej. Mówi Marek Borowski: - Spotkanie we Wrocławiu było bardzo potrzebne i pożyteczne. Należy cieszyć się z tego, że nasze zabiegi dyplomatyczne i podjęta inicjatywa zorganizowania tego forum w Polsce z udziałem trzech prezydentów, doszła do skutku w czasie niewątpliwie trudnym politycznie. Po raz pierwszy w tym gronie zaczęto rozmawiać o kluczowych sprawach przyszłości Europy - Wspólnej Polityce Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obronnej. Teraz myślenie o Europie staje się bardziej intensywne i realistyczne, a szczególnie kwestia budowy jednolitej przestrzeni politycznej, by Europa była zdolna do działania w świecie. Wyraźnie widać też, że jest grupa państw, która chce iść do przodu w sprawie europejskiej polityki obronnej. Szczyt we Wrocławiu był niezwykle potrzebny dla przezwyciężania rozbieżności w tych kwestiach oraz dotyczących stosunków z USA. Mimo trudności taka polityka budowania jedności i zaufania jest możliwa poprzez intensywny, uparty dialog polityczny i przełamywanie egoizmów narodowych. Polska ma szansę na wniesienie swojego wkładu w zbliżanie USA i Europy i odegrania aktywnej roli we wzmocnieniu sojuszu euroatlantyckiego. To wymaga subtelnej gry. Spotkanie we Wrocławiu dało już zielone światło dla rewitalizacji, dotąd praktycznie martwego układu Trójkąta, który od tej pory może stać się znaczącym forum regularnych spotkań i dialogu, miejscem burzy mózgów na wszystkich szczeblach w sprawie przyszłości wspólnego europejskiego domu.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry