Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 02.06.03, 17:35 / Powrót

Wspólne oświadczenie M. Borowskiego i W. Thierse

Wolfgang Thierse, przewodniczący niemieckiego Bundestagu, wraz z marszałkiem Sejmu Markiem Borowskim złożyli 2 czerwca krótka wizytę w Toruniu, po której wydali wspólne oświadczenie:
"Podstawowym celem polityki zagranicznej Polski i Niemiec jest budowanie trwałych, stabilnych, dobrosąsiedzkich stosunków między obu krajami. Relacje te znajdują się obecnie na najwyższym w historii naszych państw poziomie. Niemcy są obecnie najsilniejszym partnerem gospodarczym Polski w Europie oraz jej największym sąsiadem.

W proces porozumienia między Polakami a Niemcami znaczący wkład wniosły parlamenty obu krajów. Ich współpraca powinna opierać się przede wszystkim na stałym,intensywnym dialogu bilateralnych grup przyjaźni, Komisji Europejskich oraz Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP i Niemieckiego Bundestagu, jak też na regularnych konsultacjach Przewodniczących obu Izb. Kontakty te winny ulec wzmocnieniu.

Niemcy udzielają poparcia polskiemu narodowi szczególnie bezpośrednio przed referendum akcesyjnym, w którym Polacy zadecydują o przystąpieniu swego kraju do Unii Europejskiej. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej otworzy nowy etap polsko-niemieckiego partnerstwa również poza płaszczyzną bilateralną. Także polsko-niemiecko-francuskie spotkania w ramach istniejącego od 1991 r. tak zwanego Trójkąta Weimarskiego, będącego sprawdzoną formułą współpracy wymagają, rozszerzenia na sferę międzyparlamentarną, zarówno na szczeblu Przewodniczących obu Izb, jak i odpowiednich komisji parlamentarnych, w szczególności Komisji Europejskich, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Obrony. Fora te ułatwią wymianę wzajemnych poglądów i wypracowanie wspólnych stanowisk w ważnych dla Europy kwestiach.

Przyjmując, że referendum w Polsce zakończy się wynikiem pozytywnym, obaj Przewodniczący apelują do parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej o jak najszybszą ratyfikację Traktatu Akcesyjnego. Niemiecki Bundestag zamierza uczynić to jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Ważne jest także współdziałanie przedstawicieli Polski i Niemiec na forum Konwentu Europejskiego dla wypracowania ram instytucjonalnych efektywnego działania rozszerzonej UE. Marszałek Sejmu RP oraz Przewodniczący Niemieckiego Bundestagu popierają przy tym wzmocnienie roli parlamentów narodowych i włączenie ich do prac nad tworzeniem tożsamości
i współodpowiedzialności europejskiej.

Marszałek Sejmu RP i Przewodniczący Bundestagu popierają udział wszystkich 25 członków nowej europejskiej rodziny w pracach Konwentu i Konferencji Międzyrządowej nad wypracowaniem i uchwalaniem nowego ustroju Europy.

W ramach zjednoczonej i bezpiecznej Europy partnerskie stosunki polsko-niemieckie staną się jeszcze bardziej intensywne i znaczące poprzez codzienną współpracę, wymianę poglądów, realizowanie wspólnych europejskich projektów i przedsięwzięć oraz kształtowanie pokojowej i sprawiedliwej społecznie przyszłości Europy.

Wspólnie kontynuujemy budowę naszego europejskiego Domu”.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry