Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 24.06.03, 18:47 / Powrót

Szczyt UE w Salonikach

W dniach 20-21 czerwca br. przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej i przystępujących do niej krajów, w tym Polski debatowali nad następną fazą rozszerzenia oraz nad projektem konstytucji europejskiej, przedłożonym przez Konwent Europejski. Na zakończenie szczytu dołączyli do nich przywódcy Bułgarii, Rumunii i Turcji oraz pięciu państw zachodnich Bałkanów. Mówi Marek Borowski: To nowe doświadczenie i zarazem próba generalna na unijnym szczycie, w której po raz pierwszy uczestniczyliśmy w roli aktywnego obserwatora wraz z innymi krajami przystępującymi do Unii. Oceniając znaczenie obrad w Salonikach dla Polski, krajów przystępujących oraz dla krajów wciąż kandydujących, nasuwają się różne komentarze. Choć kwestia projektu konstytucji UE nie zdominowała obrad w Salonikach, to cieszy fakt, iż przywódcy unijni uznali jednomyślnie w końcowej deklaracji, iż projekt ten stanowi dobrą podstawę do rozpoczęcia Konferencji Międzyrządowej. I co najważniejsze, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polski i naszym intensywnym staraniom, potwierdzono, że państwa przystępujące będą w pełni uczestniczyć w Konferencji na równych zasadach z obecnymi państwami członkowskimi. To oznacza, iż mamy możliwość poszukiwania dalszego kompromisu w trzech otwartych kwestiach dotyczących przyszłej konstytucji Unii, do których zgłosiliśmy w Salonikach zastrzeżenia (kwestia preambuły, głosowania większościowego oraz mechanizmu współpracy w polityce obronnej). W tym kontekście jest potrzeba przeprowadzenia debaty parlamentarnej nad całością projektu unijnej konstytucji, która niewątpliwie będzie pomocna w znalezieniu mocnych argumentów na rzecz przeforsowania polskich propozycji poprawek do konstytucji UE na forum unijnym. Dużym wyzwaniem, mając na względzie nasze doświadczenia w Konwencie, jest teraz znalezienie koalicji większościowej państw, które byłyby skłonne poprzeć nasze propozycje, co będzie jednocześnie testem dla nas, z kim w rozszerzonej Unii możemy wchodzić w alianse dla rozgrywania naszych interesów. Bardzo ważne jest też, iż unijny szczyt w Salonikach odbywający się po raz pierwszy w tak licznym gronie państw, w tym krajów zachodnich Bałkanów, dał tym ostatnim jasną perspektywę przyszłości w Unii, choć bez wskazania dat. To powinno zwiększyć determinację tych społeczeństw w ich wysiłkach na rzecz stabilizacji demokratycznej i zapewnienia bezpieczeństwa w regionie, warunkujących spełnienie ich aspiracji akcesyjnych.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry