Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 17.07.03, 17:34 / Powrót

Co dalej z ustawą o radiofonii i telewizji

17 marca odbyła się konferencja prasowa Marszałka Sejmu Marka Borowskiego, podczas której poinformował on o stanie prac nad ustawą o radiofonii i telewizji. Mówi Marek Borowski: - Ustawa o mediach - ze względu na towarzyszące jej kontrowersje- znajduje się pod moim specjalnym nadzorem. W przepisy budzące kontrowersje polityczne nie wchodzę, natomiast moim zadaniem jest zadbać o poprawność legislacyjną, o to, by ustawy nie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny lub nie zawetował prezydent. Już raz, na początku roku podjąłem interwencję w stosunku do kilku budzących wątpliwości prawne przepisów. Na podstawie opinii ekspertów przygotowałem pewne propozycje, które Komisja Kultury częściowo uwzględniła. Od tego czasu projekt jednak znowu uległ zmianom. Pracowała też Komisja Śledcza, której jednym z zadań jest zbadanie poprawności procesu legislacyjnego dotyczącego tej ustawy. Obie te okoliczności, a także pojawiające się wciąż zastrzeżenia co do niektórych przepisów skłoniły mnie do ponownego przyjrzenia się tekstowi, który 15 lipca jako ostateczny wyszedł z Komisji Kultury i jest gotowy do trzeciego czytania. O opinię zwróciłem się do dwóch organów: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do Komisji Śledczej. KRRiTV poprosiłem o przeanalizowanie zwłaszcza tych przepisów, które mają bardzo profesjonalny charakter - odnoszą się do rynku mediów elektronicznych oraz stosowanych na nim technologii. Chodzi o to, by przepisy te były przejrzyste i zrozumiałe nie tylko dla fachowców, a mam sygnały, że tak nie jest. Trybunał Konstytucyjny już raz orzekł, że w państwie prawa przepis musi być jasny i zrozumiały, zatem mogłoby to być podstawą do zakwestionowania ustawy. Przewodniczącego Komisji Śledczej, Tomasza Nałęcza, poprosiłem natomiast o odpowiedź na pytanie: Czy w świetle dotychczas zebranego przez Komisję materiału istnieją przeciwwskazania dla zakończenia postępowania z projektem ustawy o mediach przez Sejm w lipcu, czyli jeszcze przed rozpatrzeniem sprawozdania z prac Komisji Śledczej. Zadając to pytanie wziąłem pod uwagę wcześniejsze zastrzeżenia co do kontunuowania prac nad ustawą o mediach - niektórzy postulowali ich przerwanie do czasu zakończenia śledztwa przez Komisję. Prawnicy nie byli zgodni w tej kwestii - dominował pogląd, że wiele zależy od ostatecznego werdyktu Komisji na temat przebiegu procesu legislacyjnego. Werdyktu nie było, a proces legislacyjny składa się z wielu etapów, uznałem więc, że należy go kontynuować aż do momentu zakończenia prac Komisji Kultury, co właśnie nastąpiło. Termin zakończenia prac Komisji Śledczej nie jest znany, jednak przesłuchania już się kończą, uważam więc, że istnieje możliwość oceny przez Komisję, czy ustawa - a przypominam, jest ona pilna - może być poddana pod głosowanie, czy też nie. Na obie te opinie oczekuję w przyszłym tygodniu. W zależności od ich treści będę podejmował dalsze decyzje.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry