Strona główna
Wiadomości
Halina Borowska - Blog żony
Życiorys
Forum
Publikacje
Co myślę o...
Wywiady
Wystąpienia
Kronika
Wyszukiwarka
Galeria
Mamy Cię!
Ankiety
Kontakt
Wiadomości / 31.07.03, 14:46 / Powrót

Sejm wyraził zgodę na aresztowanie posła Jagiełły

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Andrzeja Jagiełły, podejrzanego o utrudnianie śledztwa w aferze starachowickiej. Na posiedzeniu 29 lipca za wnioskiem głosowało 332 posłów, przeciw było 13, a wstrzymało się od głosu 32. Sprawa jest precedensowa i wymaga m.in. rozstrzygnięcia jak należy traktować nieobecność aresztowanego posła w Sejmie. Komentarz Marka Borowskiego: - Jeżeli poseł Andrzej Jagiełło trafi do aresztu, nie będzie mógł sprawować mandatu poselskiego z przyczyn nieusprawiedliwionych, a za każdą nieobecność zostanie mu potrącona dieta. Trudno bowiem uznać za usprawiedliwioną przyczynę przebywanie w areszcie na wniosek prokuratora i za zgodą sądu. Jeśli dojdzie do aresztu, istnieje też konieczność zmiany Regulaminu Sejmu, tak aby uwzględniał on obniżenie uposażenia posła w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności. Mam jednak nadzieję, że Andrzej Jagiełło pójdzie w końcu po rozum do głowy, będzie współpracował z organami śledczymi, powie wszystko co mu jest wiadome w tej sprawie i w ten sposób uniknie aresztowania. Aresztowanie jest bowiem środkiem zapobiegawczym. Od decyzji obwinionego, od jego postawy procesowej zależy czy zostanie zastosowany, czy też nie. Odmawiając ujawnienia wszystkiego, co mu jest wiadome w sprawie i wyjaśnienia własnego w niej udziału Andrzej Jagiełło nie tylko sam sobie szkodzi. Problem mają także jego wyborcy. Jeśli poseł Jagiełło startował w wyborach do Sejmu z dobrymi intencjami, w co nie wątpię, to teraz temu zaprzecza. Staje w szeregu posłów, którzy spotykają się dziś z ogólnym potępieniem, ponieważ demonstrują swoje lekceważenie dla zasad współżycia społecznego i za nic mają prawo.

Powrót do "Wiadomości" / Do góry